nieuws

23 01 2007

nieuws 08 02 2006
aanpassing parenteels
Bikkel, Hiemstra en Heins
aanpassing van
parenteel bijlsma
  introductie bikkel hiemstra bijlsma heins links  
 

Parenteel van Bocke Zydses (HIEMSTRA)

1 Bocke Zydses (HIEMSTRA) is geboren omstreeks 1700. Bocke Zydses is overleden omstreeks 1745, ongeveer 45 jaar oud. Bocke Zydses trouwde met Grietje Ydes. Grietje Ydes is geboren omstreeks 1700. Zij is gedoopt op 22-02-1726 in Marssum (Fr).
Notitie bij de geboorte van Grietje Ydes: gedoopt bij belijdenis

Kinderen van Bocke Zydses en Grietje Ydes:
1 Syds Bockes (HIEMSTRA), geboren in Marssum (Fr). Hij is gedoopt op 25-06-1724 in Marssum (Fr).
2 Yde Bockes (HIEMSTRA) Volgt 1.1.
3 Minke Bockes (HIEMSTRA) Volgt 1.2.
4 Trijntie Bockes (HIEMSTRA), geboren in Marssum (Fr). Zij is gedoopt op 25-05-1732 in Marssum (Fr).
5 Syds Bockes (HIEMSTRA), geboren in Marssum (Fr). Hij is gedoopt op 28-11-1734 in Marssum (Fr).

1.1 Yde Bockes (HIEMSTRA), zoon van Bocke Zydses (HIEMSTRA) en Grietje Ydes. Hij is gedoopt op 15-07-1725 in Marssum (Fr). Yde Bockes trouwde met Reinsch Jacobs. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-11-1751 in Beetgum (Fr).
Notitie bij het huwelijk: IEDE BOKKES en RINSKE JAKOBS
Reinsch Jacobs is geboren in Beetgum (Fr), dochter van Jacob Hoytes. Zij is gedoopt op 06-02-1727 in Beetgum (Fr).

Kinderen van Yde Bockes en Reinsch Jacobs:
1 Bokke Yedes HIEMSTRA, geboren in 09-1752 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.
2 Grietje Ydes (HIEMSTRA). Zij is gedoopt op 08-06-1755 in Beetgum (Fr).
3 Gertje Ydes (HIEMSTRA), geboren op 23-06-1760 in Beetgum (Fr). Zij is gedoopt op 13-07-1760 in Beetgum (Fr).
Notitie bij de geboorte van Gertje Ydes: Gertje of Grietje, naam onduidelijk geschreven
4 Grietje Yedes HIEMSTRA, geboren op 06-12-1764 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.2.
5 Jacob Yedes HIEMSTRA, geboren op 20-10-1767 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.
6 Pieter Ydes HIEMSTRA, geboren op 10-03-1771 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.4.

1.1.1 Bokke Yedes HIEMSTRA is geboren in 09-1752 in Menaldum (Fr), zoon van Yde Bockes (HIEMSTRA) en Reinsch Jacobs. Hij is gedoopt op 08-06-1755 in Beetgum (Fr). Bokke Yedes is overleden op 04-05-1828 in Beetgum (Fr), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1828. Bokke Yedes trouwde met Jantje Pieters Algra. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-06-1781 in Beetgum (Fr).
Notitie bij het huwelijk: BOKKE EEDES en JANKE PIETERS
Jantje Pieters is geboren omstreeks 1755 in Beetgum (Fr). Jantje Pieters is overleden op 23-08-1826 in Menaldumadeel, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1826.

Kinderen van Bokke Yedes en Jantje Pieters:
1 Yde Bokkes HIEMSTRA, geboren op 06-07-1782 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.1.
2 Antje Bokkes HIEMSTRA, geboren op 07-12-1787 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.2.

1.1.1.1 Yde Bokkes HIEMSTRA is geboren op 06-07-1782 in Menaldum (Fr), zoon van Bokke Yedes HIEMSTRA en Jantje Pieters Algra. Hij is gedoopt op 04-08-1782 in Beetgum (Fr).
Notitie bij de geboorte van Yde Bokkes: heet in doopregister Eede
Yde Bokkes is overleden op 28-07-1848 in Menaldumadeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-07-1848. Yde Bokkes trouwde met Trijntje Pieters de Vries. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-11-1802 in Beetgum (Fr).
Notitie bij het huwelijk: EEDE BOKKES en TRIJNTJE PIETERS
Trijntje Pieters is geboren in 1783 in Beetgum (Fr). Trijntje Pieters is overleden op 12-03-1841 in Menaldumadeel, 58 jaar oud.

Kinderen van Yde Bokkes en Trijntje Pieters:
1 Akke Ydes HIEMSTRA, geboren op 02-04-1803 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.1.1.
2 Bokke Ydes HIEMSTRA, geboren op 25-05-1806 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.1.2.
3 Pieter Ydes HIEMSTRA, geboren op 09-05-1810 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.1.3.
4 Jacob Ydes HIEMSTRA, geboren omstreeks 1813 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.1.4.
5 Jan Ydes HIEMSTRA, geboren op 29-04-1816 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.1.5.
6 Jantje Ydes HIEMSTRA, geboren op 05-07-1822 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.1.6.

1.1.1.1.1 Akke Ydes HIEMSTRA is geboren op 02-04-1803 in Beetgum (Fr), dochter van Yde Bokkes HIEMSTRA en Trijntje Pieters de Vries. Zij is gedoopt op 01-05-1803 in Beetgum (Fr). Akke Ydes is overleden op 15-09-1890 in Menaldumadeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1890. Akke Ydes trouwde, 24 jaar oud, op 13-06-1827 in Menaldumadeel met Pieter Rintjes Dijkstra, 25 jaar oud. Pieter Rintjes is geboren op 27-10-1801, zoon van Rintje Jansen en Pietje Pieters Postma. Hij is gedoopt op 29-11-1801 in Beetgum (Fr). Pieter Rintjes is overleden op 01-05-1871 in Menaldumadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1871.

Kinderen van Akke Ydes en Pieter Rintjes:
1 Trijntje Pieters Dijkstra, geboren op 28-11-1827 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1827. Trijntje Pieters is overleden op 01-01-1870 in Menaldumadeel, 42 jaar oud.
2 Pietje Pieters Dijkstra, geboren op 14-09-1830 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1830. Pietje Pieters is overleden op 22-01-1855 in Menaldumadeel, 24 jaar oud.
3 Ytje Pieters Dijkstra, geboren op 30-08-1833 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.1.1.1.
4 Andrieske Pieters Dijkstra, geboren op 26-05-1837 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.1.1.2.
5 Jantje Pieters Dijkstra, geboren op 27-12-1841 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.1.1.3.
6 Rinske Pieters Dijkstra, geboren op 21-02-1845 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.1.1.4.

1.1.1.1.1.1 Ytje Pieters Dijkstra is geboren op 30-08-1833 in Beetgum (Fr), dochter van Pieter Rintjes Dijkstra en Akke Ydes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1833. Ytje Pieters is overleden op 11-07-1917 in Menaldumadeel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1917. Ytje Pieters trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1860 in Menaldumadeel met Arjen Arjens Wassenaar, 31 jaar oud. Arjen Arjens is geboren op 28-02-1829 in Menaldum (Fr), zoon van Arjen Arjens Wassenaar en Wytske Wybes Tuininga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1829.

1.1.1.1.1.2 Andrieske Pieters Dijkstra is geboren op 26-05-1837 in Beetgum (Fr), dochter van Pieter Rintjes Dijkstra en Akke Ydes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1837. Andrieske Pieters is overleden op 29-05-1924 in Menaldumadeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1924. Andrieske Pieters trouwde, 33 jaar oud, op 25-05-1871 in Menaldumadeel met Jan Jaspers Disselsma, 30 jaar oud. Jan Jaspers is geboren op 24-03-1841 in Beetgum (Fr), zoon van Jasper Jans Disselsma en Trijntje Jans van der Wey. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1841.

1.1.1.1.1.3 Jantje Pieters Dijkstra is geboren op 27-12-1841 in Beetgum (Fr), dochter van Pieter Rintjes Dijkstra en Akke Ydes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1841. Jantje Pieters is overleden op 09-10-1909 in Menaldumadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1909. Jantje Pieters trouwde, 31 jaar oud, op 07-05-1873 in Menaldumadeel met Rienk Pieters Kloostra, 32 jaar oud. Rienk Pieters is geboren op 01-02-1841 in Beetgum (Fr), zoon van Pieter Klazes Kloostra en Trijntje Klazes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1841. Rienk Pieters is overleden op 31-01-1904 in Menaldum (Fr), 62 jaar oud.

1.1.1.1.1.4 Rinske Pieters Dijkstra is geboren op 21-02-1845 in Beetgum (Fr), dochter van Pieter Rintjes Dijkstra en Akke Ydes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1845. Rinske Pieters is overleden op 17-01-1914 in Menaldumadeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1914. Rinske Pieters trouwde, 33 jaar oud, op 06-06-1878 in Menaldumadeel met Jacob Annes Hemrica, 34 jaar oud. Jacob Annes is geboren op 13-01-1844 in Beetgum (Fr), zoon van Anne Jacobs Hemrica en Antje Ales Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1844.

1.1.1.1.2 Bokke Ydes HIEMSTRA is geboren op 25-05-1806 in Beetgum (Fr), zoon van Yde Bokkes HIEMSTRA en Trijntje Pieters de Vries. Hij is gedoopt op 08-06-1806 in Beetgum (Fr). Bokke Ydes is overleden op 04-09-1852 in Menaldum (Fr), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1852. Bokke Ydes trouwde, 35 jaar oud, op 02-06-1841 in Menaldumadeel met Aaltje Arjens Hulstra, 25 jaar oud. Aaltje Arjens is geboren op 13-10-1815 in Vrouwenparochie (Fr), dochter van Arjen Johannes Hulstra en Janke Bokkes Osinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1815. Aaltje Arjens is overleden op 19-01-1902 in Menaldumadeel, 86 jaar oud.

Kinderen van Bokke Ydes en Aaltje Arjens:
1 NN HIEMSTRA, levenloos geboren zoon, geboren op 09-06-1842 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1842.
2 NN HIEMSTRA, levenloos geboren dochter, geboren op 25-06-1843 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1843.

1.1.1.1.3 Pieter Ydes HIEMSTRA is geboren op 09-05-1810 in Beetgum (Fr), zoon van Yde Bokkes HIEMSTRA en Trijntje Pieters de Vries. Hij is gedoopt op 27-05-1810 in Beetgum (Fr). Pieter Ydes is overleden op 20-04-1893 in Het Bildt, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1893. Pieter Ydes trouwde, 41 jaar oud, op 17-05-1851 in Franekeradeel met Gerritje Yebs Siffenga, 25 jaar oud. Gerritje Yebs is geboren op 19-10-1825 in Bolsward, dochter van Yeb Klazes Siffenga en Klaaske Gerrits Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1825. Gerritje Yebs is overleden op 08-08-1870 in Menaldumadeel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1870.

Kinderen van Pieter Ydes en Gerritje Yebs:
1 Jantje Pieters HIEMSTRA, geboren op 09-06-1852 in Tzum (Franekeradeel) Volgt 1.1.1.1.3.1.
2 Yeb Pieters HIEMSTRA, geboren op 16-09-1853 in Franekeradeel Volgt 1.1.1.1.3.2.
3 Klaaske Pieters HIEMSTRA, geboren op 14-02-1855 in Tzum (Franekeradeel) Volgt 1.1.1.1.3.3.
4 Trijntje Pieters HIEMSTRA, geboren op 24-05-1857 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1857. Trijntje Pieters is overleden op 13-06-1861 in Menaldumadeel, 4 jaar oud.
5 Rigtje Pieters HIEMSTRA, geboren op 16-12-1858 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.1.3.4.
6 Yde Pieters HIEMSTRA, geboren op 04-01-1864 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.1.3.5.

1.1.1.1.3.1 Jantje Pieters HIEMSTRA is geboren op 09-06-1852 in Tzum (Franekeradeel), dochter van Pieter Ydes HIEMSTRA en Gerritje Yebs Siffenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1852. Jantje Pieters trouwde, 21 jaar oud, op 21-05-1874 in Menaldumadeel met Klaas Jans van der Weide, 25 jaar oud. Klaas Jans is geboren op 21-11-1848 in Minnertsga (Fr), zoon van Jan Dirks van der Weide en Marijke Klazes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1848. Klaas Jans is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1880.

Kinderen van Jantje Pieters en Klaas Jans:
1 Marijke Klazes van der Weide, geboren op 08-08-1874 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1874.
2 Gerritje Klazes van der Weide, geboren op 07-08-1875 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1875.
3 Pieter Klazes van der Weide, geboren op 07-08-1877 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1877.
4 Gerritje Klazes van der Weide, geboren op 28-05-1879 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1879.
5 Jan Dirk Klazes van der Weide, geboren op 27-05-1880 in Buitenpost (Achtkarspelen) Volgt 1.1.1.1.3.1.1.
6 Gerrit Klazes van der Weide, geboren op 24-03-1882 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1882.
7 Douwe Klazes van der Weide, geboren op 03-07-1883 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1883.
8 Gerritje Klazes van der Weide, geboren op 21-12-1885 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1885.

1.1.1.1.3.1.1 Jan Dirk Klazes van der Weide is geboren op 27-05-1880 in Buitenpost (Achtkarspelen), zoon van Klaas Jans van der Weide en Jantje Pieters HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1880. Jan Dirk Klazes trouwde, 30 jaar oud, op 01-06-1910 in Rotterdam met Wilhelmina de Raad, ongeveer 24 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1886 in Rotterdam, dochter van Petrus de Raad en Wilhelmina van Wijk.

1.1.1.1.3.2 Yeb Pieters HIEMSTRA is geboren op 16-09-1853 in Franekeradeel, zoon van Pieter Ydes HIEMSTRA en Gerritje Yebs Siffenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1853. Yeb Pieters is overleden op 06-03-1923 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1923. Yeb Pieters trouwde, 34 jaar oud, op 05-05-1888 in Leeuwarden met Tiettje Hettes Jellema, 34 jaar oud. Tiettje Hettes is geboren op 18-06-1853 in Hennaarderadeel, dochter van Hette Jans Jellema en Yttje Pieters Jepkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1853. Tiettje Hettes is overleden op 25-06-1931 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1931.

Kinderen van Yeb Pieters en Tiettje Hettes:
1 Gerritje Yebs HIEMSTRA, geboren op 20-01-1889 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1889.
2 Jan Yebs HIEMSTRA, geboren op 03-06-1891 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1891.
3 Pieter Yebs HIEMSTRA, geboren op 12-03-1893 in Leeuwarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1893. Pieter Yebs is overleden op 24-05-1912 in Leeuwarden, 19 jaar oud.

1.1.1.1.3.3 Klaaske Pieters HIEMSTRA is geboren op 14-02-1855 in Tzum (Franekeradeel), dochter van Pieter Ydes HIEMSTRA en Gerritje Yebs Siffenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1855. Klaaske Pieters trouwde, 26 jaar oud, op 29-12-1881 in Menaldumadeel met Jacob Jacobus Lautenbach, 33 jaar oud. Jacob Jacobus is geboren op 17-01-1848 in Berlikum (Fr), zoon van Jacobus Sybrens Lautenbach en Saakje Jogchems Bakker. Jacob Jacobus is overleden op 09-04-1926 in Wymbritseradeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1926.
Notitie bij overlijden van Jacob Jacobus: gehuwd

Kinderen van Klaaske Pieters en Jacob Jacobus:
1 Gerritje Jacobs Lautenbach, geboren op 18-03-1882 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1882. Gerritje Jacobs is overleden op 28-01-1904 in Bolsward, 21 jaar oud.
2 Jacobus Jacobs Lautenbach, geboren op 25-09-1883 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1883.
3 Saakje Jacobs Lautenbach, geboren op 23-08-1885 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1885.
4 Pieter Jacobs Lautenbach, geboren op 06-07-1887 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1887.
5 Sybren Jacobs Lautenbach, geboren op 22-04-1890 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1890.
6 Yeb Jacobs Lautenbach, geboren op 27-08-1892 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1892.
Kind van Klaaske Pieters uit onbekende relatie:
1 NN HIEMSTRA, levenloos geboren dochter, geboren op 04-04-1877 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1877.

1.1.1.1.3.4 Rigtje Pieters HIEMSTRA is geboren op 16-12-1858 in Menaldum (Fr), dochter van Pieter Ydes HIEMSTRA en Gerritje Yebs Siffenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1858. Rigtje Pieters is overleden op 21-02-1922 in Westdongeradeel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1922. Rigtje Pieters trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1882 in Menaldumadeel met Freerk Rienks van der Veen, 25 jaar oud. Freerk Rienks is geboren op 23-01-1857 in Stiens (Leeuwarderadeel), zoon van Rienk Jans van der Veen en Trijntje Freerks Leistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1857. Freerk Rienks is overleden op 11-01-1930 in Westdongeradeel, 72 jaar oud.

Kinderen van Rigtje Pieters en Freerk Rienks:
1 Gerritje Freerks van der Veen, geboren op 22-07-1882 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1882. Gerritje Freerks is overleden op 15-02-1887 in Het Bildt, 4 jaar oud.
2 Rienk Freerks van der Veen, geboren op 25-10-1883 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1883.
3 Trijntje Freerks van der Veen, geboren op 02-04-1885 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1885.
4 Gerritje Freerks van der Veen, geboren op 28-07-1887 in Sint Annaparochie (Het Bildt). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1887. Gerritje Freerks is overleden op 28-03-1916 in Barneveld, 28 jaar oud. Gerritje Freerks bleef ongehuwd.
5 Pieter Freerks van der Veen, geboren op 01-03-1890 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1890.
6 Jan Freerks van der Veen, geboren op 20-03-1894 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1894.

1.1.1.1.3.5 Yde Pieters HIEMSTRA is geboren op 04-01-1864 in Menaldum (Fr), zoon van Pieter Ydes HIEMSTRA en Gerritje Yebs Siffenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1864. Yde Pieters trouwde, 31 jaar oud, op 16-05-1895 in Het Bildt met Trijntje Gabes van der Veen, 28 jaar oud. Trijntje Gabes is geboren op 15-10-1866 in Tietjerk (Tietjerksteradeel), dochter van Gabe Hillebrands van der Veen en Tietje Rinzes Storm. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1866.

Kind van Yde Pieters en Trijntje Gabes:
1 Pieter Ydes HIEMSTRA, geboren op 07-07-1896 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1896.

1.1.1.1.4 Jacob Ydes HIEMSTRA is geboren omstreeks 1813 in Beetgum (Fr), zoon van Yde Bokkes HIEMSTRA en Trijntje Pieters de Vries. Jacob Ydes is overleden op 28-07-1871 in Menaldumadeel, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-07-1871. Jacob Ydes trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 07-04-1855 in Menaldumadeel met Suster Pylgers Koopmans, 25 jaar oud. Suster Pylgers is geboren op 16-08-1829 in Wirdum (Leeuwarderadeel), dochter van Pylger Franses Koopmans en Antje Pieters Hogeboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1829. Suster Pylgers is overleden op 14-02-1864 in Menaldumadeel, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1864.

Kinderen van Jacob Ydes en Suster Pylgers:
1 Pieter Jacobs HIEMSTRA, geboren op 28-05-1856 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.1.4.1.
2 Pylger Jacobs HIEMSTRA, geboren op 10-09-1858 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.1.4.2.

1.1.1.1.4.1 Pieter Jacobs HIEMSTRA is geboren op 28-05-1856 in Menaldum (Fr), zoon van Jacob Ydes HIEMSTRA en Suster Pylgers Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1856. Pieter Jacobs is overleden op 10-04-1916 in Menaldumadeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1916. Hij is begraven te Beetgum (Fr). Pieter Jacobs trouwde, 33 jaar oud, op 22-05-1890 in Menaldumadeel met Tjitske Sybrens van Dijk, 28 jaar oud. Tjitske Sybrens is geboren op 30-10-1861 in Wier (Menaldumadeel), dochter van Sybren Tjitzes van Dijk en Grietje Jans van der Pol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1861. Tjitske Sybrens is overleden op 10-09-1936 in Menaldumadeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1936. Zij is begraven te Beetgum (Fr).

Kinderen van Pieter Jacobs en Tjitske Sybrens:
1 Jacob Pieters HIEMSTRA, geboren op 04-04-1891 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1891. Jacob Pieters is overleden op 21-03-1963, 71 jaar oud. Hij is begraven te Beetgum (Fr).
2 NN HIEMSTRA, levenloos geboren dochter, geboren op 08-02-1894 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1894.
3 Grietje Pieters HIEMSTRA, geboren op 18-09-1896 in Menaldumadeel Volgt 1.1.1.1.4.1.1.

1.1.1.1.4.1.1 Grietje Pieters HIEMSTRA is geboren op 18-09-1896 in Menaldumadeel, dochter van Pieter Jacobs HIEMSTRA en Tjitske Sybrens van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-09-1896. Grietje Pieters is overleden op 27-10-1972, 76 jaar oud. Zij is begraven te Beetgum (Fr). Grietje Pieters trouwde met Dirk Thomas Althuis. Dirk Thomas is geboren op 12-03-1895 in Menaldumadeel, zoon van Thomas Althuis en Grietje Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1895. Dirk Thomas is overleden op 11-05-1979, 84 jaar oud. Hij is begraven te Beetgum (Fr).

1.1.1.1.4.2 Pylger Jacobs HIEMSTRA is geboren op 10-09-1858 in Menaldum (Fr), zoon van Jacob Ydes HIEMSTRA en Suster Pylgers Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1858. Pylger Jacobs is overleden op 12-05-1935 in Rauwerderhem, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1935. Pylger Jacobs trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1886 in Rauwerderhem met Teetske Roelofs Kloosterman, 21 jaar oud. Teetske Roelofs is geboren op 10-01-1865 in Deersum (Rauwerderhem), dochter van Roelof Sjoerds Kloosterman en Sytske Tjipkes Riemersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1865. Teetske Roelofs is overleden op 06-06-1941 in Rauwerderhem, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-07-1941.

Kinderen van Pylger Jacobs en Teetske Roelofs:
1 Jacob Pylgers HIEMSTRA, geboren op 04-10-1886 in Rauwerderhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1886.
2 Sytske Pylgers HIEMSTRA, geboren op 01-06-1893 in Rauwerderhem Volgt 1.1.1.1.4.2.1.

1.1.1.1.4.2.1 Sytske Pylgers HIEMSTRA is geboren op 01-06-1893 in Rauwerderhem, dochter van Pylger Jacobs HIEMSTRA en Teetske Roelofs Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1893. Sytske Pylgers trouwde, 36 jaar oud, op 03-10-1929 met Jannes Wienbelt, 40 jaar oud. Jannes is geboren op 22-11-1888, zoon van Willem Wienbelt en Geesje van Dijk.

Kind van Sytske Pylgers en Jannes:
1 Theo Piet Wienbelt.

1.1.1.1.5 Jan Ydes HIEMSTRA is geboren op 29-04-1816 in Beetgum (Fr), zoon van Yde Bokkes HIEMSTRA en Trijntje Pieters de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1816. Jan Ydes is overleden op 06-01-1887 in Menaldumadeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1887. Jan Ydes:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 11-03-1846 in Menaldumadeel met Gryttje Lumes Hogerhuis, 29 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 26-08-1874 (overlijden). Gryttje Lumes is geboren op 09-07-1816 in Beetgum (Fr), dochter van Liume Wiebrens Hogerhuis en Klaske Jans Swager. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1816. Gryttje Lumes is overleden op 26-08-1874 in Het Bildt, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1874.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 07-09-1876 in Menaldumadeel met Janke Alles Wouda, 31 jaar oud. Janke Alles is geboren op 16-08-1845 in Beetgum (Fr), dochter van Alle Oenes Wouda en Grietje Keimpes Kempenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1845. Janke Alles is overleden op 08-02-1890 in Menaldumadeel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1890.

Kinderen van Jan Ydes en Gryttje Lumes:
1 Klaaske Jans HIEMSTRA, geboren op 27-12-1846 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1846. Klaaske Jans is overleden op 23-03-1848 in Menaldumadeel, 1 jaar oud.
2 Yde Jans HIEMSTRA, geboren op 12-06-1848 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-06-1848. Yde Jans is overleden.
3 Lume Jans HIEMSTRA, geboren op 28-02-1850 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1850. Lume Jans is overleden op 23-07-1851 in Menaldumadeel, 1 jaar oud.
4 Lume Jans HIEMSTRA, geboren op 16-10-1852 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.1.5.1.
5 Pieter Jans HIEMSTRA, geboren op 10-08-1856 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.1.5.2.


1.1.1.1.5.1 Lume Jans HIEMSTRA is geboren op 16-10-1852 in Menaldum (Fr), zoon van Jan Ydes HIEMSTRA en Gryttje Lumes Hogerhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1852. Lume Jans is overleden op 25-06-1916 in Het Bildt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1916. Lume Jans trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1877 in Menaldumadeel met Trijntje Sjoerds Wybenga, 22 jaar oud. Trijntje Sjoerds is geboren op 23-11-1854 in Finkum (Fr), dochter van Sjoerd Jans Wybenga en Grietje Klazes Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1854. Trijntje Sjoerds is overleden op 22-02-1931 in Het Bildt, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1931.

Kinderen van Lume Jans en Trijntje Sjoerds:
1 Grietje Lumes HIEMSTRA, geboren op 06-10-1878 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.1.5.1.1.
2 Aaltje Lumes HIEMSTRA, geboren op 01-03-1881 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1881.
3 Jan Lumes HIEMSTRA, geboren op 27-10-1883 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1883. Jan Lumes is overleden op 26-03-1884 in Menaldumadeel, 4 maanden oud.
4 Jitske Lumes HIEMSTRA, geboren op 05-12-1885 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1885.
5 Klaaske Lumes HIEMSTRA, geboren op 05-01-1889 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1889. Klaaske Lumes is overleden op 24-04-1890 in Menaldumadeel, 1 jaar oud.
6 Jan Lumes HIEMSTRA, geboren op 25-04-1891 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.1.5.1.2.
7 Klaaske Lumes HIEMSTRA, geboren op 02-08-1894 in Menaldumadeel Volgt 1.1.1.1.5.1.3.

1.1.1.1.5.1.1 Grietje Lumes HIEMSTRA is geboren op 06-10-1878 in Menaldum (Fr), dochter van Lume Jans HIEMSTRA en Trijntje Sjoerds Wybenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1878. Grietje Lumes trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1901 in Menaldumadeel met Sybrand Freerks van der Schuit, 26 jaar oud. Sybrand Freerks is geboren op 25-09-1874 in Marssum (Fr), zoon van Freerk Klazes van der Schuit en Ytje Klazes Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1874.

1.1.1.1.5.1.2 Jan Lumes HIEMSTRA is geboren op 25-04-1891 in Menaldum (Fr), zoon van Lume Jans HIEMSTRA en Trijntje Sjoerds Wybenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1891. Jan Lumes is overleden op 27-02-1933 in Ferwerderadeel, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1933. Hij is begraven te Marrum, kerk. Jan Lumes trouwde, 26 jaar oud, op 02-06-1917 in Ferwerderadeel met Hiltje Fokkes Cuperus, 27 jaar oud. Hiltje Fokkes is geboren op 17-05-1890 in Marrum (Fr), dochter van Fokke Cuperus en Klaaske Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1890. Hiltje Fokkes is overleden op 15-06-1980, 90 jaar oud. Zij is begraven te Marrum, kerk.

1.1.1.1.5.1.3 Klaaske Lumes HIEMSTRA is geboren op 02-08-1894 in Menaldumadeel, dochter van Lume Jans HIEMSTRA en Trijntje Sjoerds Wybenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1894. Klaaske Lumes is overleden op 10-05-1986, 91 jaar oud. Zij is begraven te Marrum, kerk. Klaaske Lumes trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1919 in Ferwerderadeel met Jacob Fokkes Cuperus, 21 jaar oud. Jacob Fokkes is geboren op 31-08-1897 in Marrum (Fr), zoon van Fokke Cuperus en Klaaske Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1897. Jacob Fokkes is overleden op 14-01-1981, 83 jaar oud. Hij is begraven te Marrum (Fr).

1.1.1.1.5.2 Pieter Jans HIEMSTRA is geboren op 10-08-1856 in Menaldum (Fr), zoon van Jan Ydes HIEMSTRA en Gryttje Lumes Hogerhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1856. Pieter Jans trouwde, 44 jaar oud, op 28-02-1901 in Menaldumadeel met Grietje Meintes Ringia, 46 jaar oud. Grietje Meintes is geboren op 12-07-1854 in Beetgum (Fr), dochter van Meinte Meinderts Ringia en Antje Eeltjes van Loon. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1854. Grietje Meintes is overleden op 25-05-1933 in Menaldumadeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1933.
Notitie bij overlijden van Grietje Meintes: gehuwd

1.1.1.1.6 Jantje Ydes HIEMSTRA is geboren op 05-07-1822 in Beetgum (Fr), dochter van Yde Bokkes HIEMSTRA en Trijntje Pieters de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1822. Jantje Ydes is overleden op 19-05-1850 in Tzum (Franekeradeel), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1850. Jantje Ydes trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1849 in Franekeradeel met Eelke Edzes Westra, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 19-05-1850 (overlijden). Eelke Edzes is geboren op 26-12-1823 in Tzum (Franekeradeel), zoon van Edze Eelkes Westra en Tjedje AEdzes Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1823. Eelke Edzes is overleden op 06-10-1888 in Tzum (Franekeradeel), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1888.

Kind van Jantje Ydes en Eelke Edzes:
1 Edze Eelkes Westra, geboren op 18-02-1850 in Tzum (Franekeradeel) Volgt 1.1.1.1.6.1.

1.1.1.1.6.1 Edze Eelkes Westra is geboren op 18-02-1850 in Tzum (Franekeradeel), zoon van Eelke Edzes Westra en Jantje Ydes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1850. Edze Eelkes is overleden op 10-08-1929 in Tzum (Franekeradeel), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1929. Edze Eelkes trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1872 in Franekeradeel met Janke Hettes Blanksma, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (overlijden). Janke Hettes is geboren op 22-09-1850 in Tzum (Franekeradeel), dochter van Hette Cornelis Blanksma en Klaaske Jans Sybesma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1850. Janke Hettes is overleden op 29-08-1924 in Tzum (Franekeradeel), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1924.

Kinderen van Edze Eelkes en Janke Hettes:
1 Akke Edzes Westra, geboren op 30-01-1873 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1873. Akke Edzes is overleden.
2 Eelke Edzes Westra, geboren op 26-07-1876 in Tzum (Franekeradeel) Volgt 1.1.1.1.6.1.1.
3 Jantje Edzes Westra, geboren op 02-02-1879 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1879. Jantje Edzes is overleden op 18-11-1918 in Franekeradeel, 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jantje Edzes: Jantje was bij overlijden gehuwd

1.1.1.1.6.1.1 Eelke Edzes Westra is geboren op 26-07-1876 in Tzum (Franekeradeel), zoon van Edze Eelkes Westra en Janke Hettes Blanksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1876. Eelke Edzes is overleden op 01-08-1954 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Eelke Edzes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1900 in Franekeradeel met Geertje Pieter Leyenaar, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 10-08-1912 (overlijden). Geertje Pieter is geboren op 27-06-1877 in Oosterend (Hennaarderadeel). Geertje Pieter is overleden op 10-08-1912 in Tzum (Franekeradeel), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1912.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 12-11-1914 in Franekeradeel met Jannigje Miedema, 28 jaar oud. Jannigje is geboren op 25-08-1886 in Minnertsga (Fr), dochter van Johannes Miedema en Aukje Arjens Groeneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1886. Jannigje is overleden op 11-05-1964 in Leeuwarden, 77 jaar oud.

Kind van Eelke Edzes en Jannigje:
1 Jantje Westra, geboren op 01-05-1924 in Tzum (Franekeradeel) Volgt 1.1.1.1.6.1.1.1.

1.1.1.1.6.1.1.1 Jantje Westra is geboren op 01-05-1924 in Tzum (Franekeradeel), dochter van Eelke Edzes Westra en Jannigje Miedema. Jantje is overleden op 16-04-1999 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1947 in Franekeradeel met Jurjen de Jager, 24 jaar oud. Jurjen is geboren op 07-08-1922 in Workum (Fr).

Kind van Jantje en Jurjen:
1 Hendrik (Henk) de Jager, geboren op 18-05-1948 in Harlingen Volgt 1.1.1.1.6.1.1.1.1.

1.1.1.1.6.1.1.1.1 Hendrik (Henk) de Jager is geboren op 18-05-1948 in Harlingen, zoon van Jurjen de Jager en Jantje Westra. Henk trouwde, 24 jaar oud, op 21-12-1972 met Lena (Lenie) Zaagemans.

Kind van Henk en Lenie:
1 Jurryt-Jaap de Jager, geboren op 16-06-1980 in Stiens (Leeuwarderadeel).

1.1.1.2 Antje Bokkes HIEMSTRA is geboren op 07-12-1787 in Menaldum (Fr), dochter van Bokke Yedes HIEMSTRA en Jantje Pieters Algra. Zij is gedoopt op 30-12-1787 in Beetgum (Fr). Antje Bokkes is overleden op 12-12-1825 in Menaldumadeel, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1825.
Notitie bij overlijden van Antje Bokkes: Antje Bokkes is drie dagen na de geboorte van haar dochter overleden
Antje Bokkes:
(1) trouwde met Willem Rinderts Poelstra. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-04-1808 in Beetgum (Fr).
Notitie bij het huwelijk: WILLEM RINNERTS en ANTJE BOKKES
Willem Rinderts is geboren op 12-01-1783 in Vrouwbuurt (Het Bildt), zoon van Rindert Willems Poelstra en Neeltje Jisses. Willem Rinderts is overleden op 16-05-1814 in Beetgum (Fr), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1814.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 08-02-1818 in Menaldumadeel met Thaeaeke Kornelis de Vries, 32 jaar oud. Thaeaeke Kornelis is geboren op 21-01-1786 in Weidum (Baarderadeel), zoon van Kornelis Johannes en Rigtje Hendriks. Hij is gedoopt op 29-01-1786 in Weidum (Baarderadeel). Thaeaeke Kornelis is overleden op 13-04-1845 in Menaldumadeel, 59 jaar oud.

Kinderen van Antje Bokkes en Willem Rinderts:
1 Rindert Willems Poelstra, geboren op 12-09-1808 in Menaldum (Fr). Hij is gedoopt op 06-11-1808 in Beetgum (Fr). Rindert Willems is overleden vóór 1812, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Jantje Willems Poelstra, geboren op 06-12-1810 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.2.1.
3 Rindert Willems Poelstra, geboren op 08-02-1812 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.1.2.2.
Kinderen van Antje Bokkes en Thaeaeke Kornelis:
1 Bokke Taekes de Vries, geboren op 28-03-1819 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.2.4.
2 Kornelis Taekes de Vries, geboren op 31-01-1821 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1821. Kornelis Taekes is overleden op 19-04-1862 in Menaldumadeel, 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kornelis Taekes: Was bij overlijden ongehuwd.
3 Hendrik Taekes de Vries, geboren op 15-06-1822 in Menaldumadeel.
Notitie bij de geboorte van Hendrik Taekes: Waar komen deze gegevens vandaan?
Hendrik Taekes is overleden op 22-08-1822 in Menaldumadeel, 2 maanden oud.
4 Hendrik Taekes de Vries, geboren op 22-10-1823 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1823. Hendrik Taekes is overleden.
5 Antje Taekes de Vries, geboren op 09-12-1825 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1825. Antje Taekes is overleden op 12-12-1825 in Menaldumadeel, 3 dagen oud.
Kind van Antje Bokkes uit onbekende relatie:
1 Syds Sydzes HIEMSTRA (Dijkstra), geboren op 02-04-1817 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.1.2.3.

1.1.1.2.1 Jantje Willems Poelstra is geboren op 06-12-1810 in Beetgum (Fr), dochter van Willem Rinderts Poelstra en Antje Bokkes HIEMSTRA. Zij is gedoopt op 30-12-1810 in Menaldum (Fr). Jantje Willems is overleden op 19-08-1880 in Barradeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1880. Jantje Willems trouwde, 23 jaar oud, op 29-03-1834 in Barradeel met Sjoerd Broers Dijkstra, ongeveer 23 jaar oud. Sjoerd Broers is geboren omstreeks 1811. Sjoerd Broers is overleden op 11-03-1866 in Barradeel, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1866.

Kinderen van Jantje Willems en Sjoerd Broers:
1 Broer Sjoerds Dijkstra, geboren op 27-12-1834 in Barradeel Volgt 1.1.1.2.1.1.
2 Willem Sjoerds Dijkstra, geboren op 17-05-1836 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1836. Willem Sjoerds is overleden op 27-07-1836 in Barradeel, 2 maanden oud.
3 Willem Sjoerds Dijkstra, geboren op 04-06-1837 in Pietersbierum (Barradeel) Volgt 1.1.1.2.1.2.
4 Jipke Sjoerds Dijkstra, geboren op 07-11-1841 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1841. Jipke Sjoerds is overleden op 13-12-1844 in Barradeel, 3 jaar oud.
5 NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op 01-07-1851 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1851.
6 NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op 19-04-1854 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1854.

1.1.1.2.1.1 Broer Sjoerds Dijkstra is geboren op 27-12-1834 in Barradeel, zoon van Sjoerd Broers Dijkstra en Jantje Willems Poelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1834. Broer Sjoerds is overleden op 17-05-1904 in Wonseradeel, 69 jaar oud. Broer Sjoerds trouwde, 21 jaar oud, op 08-03-1856 in Barradeel met Wijke Annes Fenstra, 23 jaar oud. Wijke Annes is geboren op 04-08-1832 in Het Bildt, dochter van Anne Fenstra en Baukje Aukes Meersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1832. Wijke Annes is overleden op 28-04-1910 in Franekeradeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1910.

Kind van Broer Sjoerds en Wijke Annes:
1 Baukje Broers Dijkstra, geboren op 26-11-1862 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1862. Baukje Broers is overleden.

1.1.1.2.1.2 Willem Sjoerds Dijkstra is geboren op 04-06-1837 in Pietersbierum (Barradeel), zoon van Sjoerd Broers Dijkstra en Jantje Willems Poelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1837. Willem Sjoerds is overleden op 24-03-1904 in Pietersbierum (Barradeel), 66 jaar oud. Willem Sjoerds trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1863 in Barradeel met Antje Tjebbes de Boer, ongeveer 25 jaar oud. Antje Tjebbes is geboren omstreeks 1838. Antje Tjebbes is overleden op 13-08-1918 in Barradeel, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1918.

Kind van Willem Sjoerds en Antje Tjebbes:
1 NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op 13-05-1871 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1871.

1.1.1.2.2 Rindert Willems Poelstra is geboren op 08-02-1812 in Beetgum (Fr), zoon van Willem Rinderts Poelstra en Antje Bokkes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1812. Hij is gedoopt op 01-03-1812 in Menaldum (Fr). Rindert Willems is overleden op 16-04-1854 in Menaldumadeel, 42 jaar oud. Rindert Willems trouwde, 28 jaar oud, op 18-04-1840 in Barradeel met Klaaske Jans Boutsma, 22 jaar oud. Klaaske Jans is geboren op 16-08-1817 in Barradeel, dochter van Jan Egberts Boutsma en Maaike Cornelis Mollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1817. Klaaske Jans is overleden op 06-02-1871 in Franekeradeel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1871.

Kind van Rindert Willems en Klaaske Jans:
1 Jan Rinderts Poelstra, geboren op 19-06-1841 in Barradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1841.

1.1.1.2.3 Syds Sydzes HIEMSTRA (Dijkstra) is geboren op 02-04-1817 in Menaldum (Fr), zoon van Antje Bokkes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1817. Syds Sydzes is overleden op 14-05-1884 in Menaldumadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1884. Syds Sydzes trouwde, 33 jaar oud, op 22-05-1850 met Akke Hoites Ludinga, 24 jaar oud. Akke Hoites is geboren op 15-10-1825 in Marssum (Fr), dochter van Hoite Tjitzes Ludinga en Hiske Ypes Bos. Akke Hoites is overleden op 14-01-1875 in Menaldumadeel, 49 jaar oud.

Kinderen van Syds Sydzes en Akke Hoites:
1 Hiske Sydzes Dijkstra, geboren op 17-02-1851 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1851.
2 Antje Sydzes Dijkstra, geboren op 28-06-1852 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1852.
3 Jantje Sydzes Dijkstra, geboren op 02-03-1857 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1857.
4 NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op 26-02-1859 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1859.
5 Jantje Sydzes Dijkstra, geboren op 27-07-1860 in Menaldum (Fr). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1860.
6 NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op 15-02-1864 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1864.
7 NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op 14-02-1866 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1866.
8 Hoite Sydzes Dijkstra, geboren op 07-09-1867 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1867.

1.1.1.2.4 Bokke Taekes de Vries is geboren op 28-03-1819 in Menaldum (Fr), zoon van Thaeaeke Kornelis de Vries en Antje Bokkes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1819. Bokke Taekes is overleden vóór 1870, ten hoogste 51 jaar oud. Bokke Taekes trouwde, 27 jaar oud, op 04-11-1846 in Menaldumadeel met Trijntje Siemens Hoppinga, ongeveer 36 jaar oud. Trijntje Siemens is geboren omstreeks 1810, dochter van Siemen Wiegers en Yttje Gerbens. Trijntje Siemens is overleden op 08-12-1870 in Menaldumadeel, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1870.

Kind van Bokke Taekes en Trijntje Siemens:
1 Antje Bokkes de Vries, geboren op 23-08-1850 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1850.
Notitie bij de geboorte van Antje Bokkes: Bij de geboorte staat haar moeder als Trijntje Symons Hoppema.
Antje Bokkes is overleden op 07-10-1871 in Menaldumadeel, 21 jaar oud.

1.1.2 Grietje Yedes HIEMSTRA is geboren op 06-12-1764 in Beetgum (Fr), dochter van Yde Bockes (HIEMSTRA) en Reinsch Jacobs. Zij is gedoopt op 19-05-1771 in Beetgum (Fr). Grietje Yedes is overleden op 28-03-1830 in Menaldumadeel, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1830. Grietje Yedes trouwde met Klaas Pieters Kloostra. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-12-1805 in Beetgum (Fr).
Notitie bij het huwelijk: KLAAS PIETERS en GRIETJE IEDES. Vermoedelijk zijn ze beiden eerder gehuwd geweest. Klaas Pieters in 1795 met Teuntje Gerrits zou kunnen.
Klaas Pieters is geboren omstreeks 1759 in Beetgum (Fr). Klaas Pieters is overleden op 22-11-1831 in Menaldumadeel, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1831.

Kind van Grietje Yedes en Klaas Pieters:
1 Pieter Klazes Kloostra, geboren op 01-12-1808 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.2.1.

1.1.2.1 Pieter Klazes Kloostra is geboren op 01-12-1808 in Beetgum (Fr), zoon van Klaas Pieters Kloostra en Grietje Yedes HIEMSTRA. Hij is gedoopt op 22-01-1809 in Beetgum (Fr). Pieter Klazes is overleden op 06-11-1869 in Menaldumadeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1869. Pieter Klazes trouwde, 20 jaar oud, op 10-06-1829 in Menaldumadeel met Trijntje Klazes Bouma, 24 jaar oud. Trijntje Klazes is geboren op 03-03-1805 in Beetgum (Fr), dochter van Klaas Rienks Bouma en Lijsbert Jacobs. Zij is gedoopt op 24-03-1805 in Beetgum (Fr). Trijntje Klazes is overleden op 10-12-1868 in Menaldumadeel, 63 jaar oud.

Kind van Pieter Klazes en Trijntje Klazes:
1 Rienk Pieters Kloostra, geboren op 01-02-1841 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.2.1.1.

1.1.2.1.1 Rienk Pieters Kloostra is geboren op 01-02-1841 in Beetgum (Fr), zoon van Pieter Klazes Kloostra en Trijntje Klazes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1841. Rienk Pieters is overleden op 31-01-1904 in Menaldum (Fr), 62 jaar oud. Rienk Pieters trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1873 in Menaldumadeel met Jantje Pieters Dijkstra, 31 jaar oud. Jantje Pieters is geboren op 27-12-1841 in Beetgum (Fr), dochter van Pieter Rintjes Dijkstra en Akke Ydes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1841. Jantje Pieters is overleden op 09-10-1909 in Menaldumadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1909.

1.1.3 Jacob Yedes HIEMSTRA is geboren op 20-10-1767 in Menaldum (Fr), zoon van Yde Bockes (HIEMSTRA) en Reinsch Jacobs. Hij is gedoopt op 19-05-1771 in Beetgum (Fr). Jacob Yedes is overleden op 25-09-1842 om 02:00 in Beetgum (Fr), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1842. Jacob Yedes trouwde met Trijntje Franzes Poelstra. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-06-1799 in Beetgum (Fr).
Notitie bij het huwelijk: JAKOB EEDES en TRIJNTJE FRANSES
Trijntje Franzes is geboren op 28-08-1778 in Beetgum (Fr), dochter van Frans Willems Poelstra en Rymkje Klaaszens de Boer. Zij is gedoopt op 18-07-1779 in Beetgum (Fr). Trijntje Franzes is overleden op 13-02-1842 om 21:30 in Beetgum (Fr), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1842.

Kinderen van Jacob Yedes en Trijntje Franzes:
1 Yede Jacobs HIEMSTRA, geboren op 13-04-1800 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.1.
2 Frans Jacobs HIEMSTRA, geboren op 30-10-1802 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.2.
3 Rinske Jacobs HIEMSTRA, geboren op 28-04-1804 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.3.
4 Klaas Jacobs HIEMSTRA, geboren op 28-12-1806 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.4.
5 Rymke Jacobs HIEMSTRA, geboren op 10-04-1812 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.5.
6 Pieter Jacobs HIEMSTRA, geboren op 18-03-1819 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.6.

1.1.3.1 Yede Jacobs HIEMSTRA is geboren op 13-04-1800 in Menaldum (Fr), zoon van Jacob Yedes HIEMSTRA en Trijntje Franzes Poelstra. Hij is gedoopt op 04-05-1800 in Beetgum (Fr). Yede Jacobs is overleden op 09-08-1862 in Marssum (Fr), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1862. Yede Jacobs trouwde, 28 jaar oud, op 21-05-1828 in Menaldum (Fr) met Wytske Everts Jepma, 28 jaar oud. Wytske Everts is geboren op 30-04-1800 in Beetgum (Fr), dochter van Evert Klazes Jepma en Wytske Haaitzes. Wytske Everts is overleden op 22-01-1865 in Marssum (Fr), 64 jaar oud.

Kinderen van Yede Jacobs en Wytske Everts:
1 Jacob Ydes HIEMSTRA, geboren op 20-05-1829 in Engelum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.3.1.1.
2 Evert Ydes HIEMSTRA, geboren op 12-10-1831 in Engelum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.3.1.2.
3 Trijntje Ydes HIEMSTRA, geboren op 29-01-1834 in Engelum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.3.1.3.
4 Klaas Ydes HIEMSTRA, geboren op 12-08-1837 in Engelum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.3.1.4.
5 Wytske Ydes HIEMSTRA, geboren op 17-07-1840 in Marssum (Fr) Volgt 1.1.3.1.5.
6 Frans Ydes HIEMSTRA, geboren op 26-02-1845 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1845. Frans Ydes is overleden op 14-07-1846 in Menaldumadeel, 1 jaar oud.

1.1.3.1.1 Jacob Ydes HIEMSTRA is geboren op 20-05-1829 in Engelum (Menaldumadeel), zoon van Yede Jacobs HIEMSTRA en Wytske Everts Jepma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1829. Jacob Ydes is overleden op 28-10-1904 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1904. Jacob Ydes trouwde, 38 jaar oud, op 05-06-1867 in Menaldumadeel met Minke Rinzes Zijlstra, 33 jaar oud, nadat zij op 26-05-1867 in Menaldumadeel in ondertrouw zijn gegaan. Minke Rinzes is geboren op 31-05-1834 in Drachten (Fr), dochter van Rinze Bouwes Zijlstra en Baukjen Oenes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1834. Minke Rinzes is overleden op 13-04-1885 in Leeuwarden, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1885.

Kinderen van Jacob Ydes en Minke Rinzes:
1 NN HIEMSTRA, levenloos geboren zoon, geboren op 19-04-1869 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1959.
2 Yde Jacobs HIEMSTRA, geboren op 24-06-1870 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1870. Yde Jacobs is overleden op 25-12-1871 in Menaldumadeel, 1 jaar oud.
3 Yde Jacobs HIEMSTRA, geboren op 25-02-1873 in Engelum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.3.1.1.1.
4 Rinze Jacobs HIEMSTRA, geboren op 22-10-1874 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1874. Rinze Jacobs is overleden op 26-06-1875 in Menaldumadeel, 8 maanden oud.

1.1.3.1.1.1 Yde Jacobs HIEMSTRA is geboren op 25-02-1873 in Engelum (Menaldumadeel), zoon van Jacob Ydes HIEMSTRA en Minke Rinzes Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1873. Yde Jacobs is overleden op 20-02-1941 in Menaldumadeel, 67 jaar oud.
Beroep:
varensgezel
Yde Jacobs trouwde, 29 jaar oud, op 04-12-1902 in Enkhuizen met Christina Maria Paartman, 22 jaar oud. Christina Maria is geboren op 25-05-1880 in Enkhuizen, dochter van Klaas Paartman en Neeltje de Vries. Christina Maria is overleden op 15-07-1976 in Hilversum, 96 jaar oud.

Kinderen van Yde Jacobs en Christina Maria:
1 Jacob (Jaap) HIEMSTRA, geboren op 18-03-1903 in Enkhuizen Volgt 1.1.3.1.1.1.1.
2 Klaas (Klaas) HIEMSTRA, geboren op 01-09-1904 in Enkhuizen Volgt 1.1.3.1.1.1.2.
3 Yde HIEMSTRA, geboren in 12-1906 in Enkhuizen. Yde is overleden op 22-03-1907 in Enkhuizen, 3 maanden oud.
4 Jan HIEMSTRA, geboren op 10-01-1908 in Enkhuizen Volgt 1.1.3.1.1.1.3.
5 NN HIEMSTRA, levenloos geboren zoon, geboren op 26-11-1911 in Enkhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1911.
6 Minke HIEMSTRA, geboren op 27-11-1911 in Enkhuizen. Minke is overleden op 20-01-1926 in Leeuwarden, 14 jaar oud.
7 Cornelis (Nelis) HIEMSTRA, geboren op 23-08-1915 in Enkhuizen Volgt 1.1.3.1.1.1.4.
8 Geertruida (Geertje) HIEMSTRA, geboren op 23-08-1915 in Enkhuizen Volgt 1.1.3.1.1.1.5.
9 Yde HIEMSTRA, geboren op 09-03-1918 in Enkhuizen. Yde is overleden op 21-05-1919 in Enkhuizen, 1 jaar oud.
10 Neeltje HIEMSTRA, geboren in 10-1919 in Leeuwarden. Neeltje is overleden op 01-04-1920 in Leeuwarden, 6 maanden oud.
11 Christiaan (Chris) HIEMSTRA, geboren op 05-02-1921 in Leeuwarden Volgt 1.1.3.1.1.1.6.

1.1.3.1.1.1.1 Jacob (Jaap) HIEMSTRA is geboren op 18-03-1903 in Enkhuizen, zoon van Yde Jacobs HIEMSTRA en Christina Maria Paartman. Jaap is overleden op 22-12-1990 in Zierikzee, 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op 28-12-1990 te Middelburg, Crematorium. Jaap trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1929 in Nieuwerkerk (Zld) met Lena Adriana (Lena) Dake, 22 jaar oud. Lena Adriana is geboren op 21-07-1906 in Sint Annaland, dochter van Anthony Willem Johannis Dake en Maria van der Jagt. Lena is overleden op 12-02-1987 in Zierikzee, 80 jaar oud. Zij is gecremeerd op 16-02-1987 te Middelburg, Crematorium.

Kinderen van Jaap en Lena:
1 Yde Anthonie (Yde) HIEMSTRA, geboren op 30-09-1929 in Zierikzee Volgt 1.1.3.1.1.1.1.1.
2 Anthonie Jacob Yde HIEMSTRA, geboren op 16-09-1930 in Zierikzee. Anthonie Jacob Yde is overleden op 10-11-1930 in Zierikzee, 1 maand oud.
3 Anthonie HIEMSTRA, geboren op 08-08-1932 in Haarlem. Anthonie is overleden op 31-08-1932 in Haarlem, 23 dagen oud.
4 Leonard Jacob (Leo) HIEMSTRA, geboren op 12-01-1939 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.1.2.
5 Marinus (Rinus) HIEMSTRA, geboren op 06-12-1940 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.1.3.
6 Jacob (Jaap) HIEMSTRA, geboren op 24-09-1942 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.1.4.
7 Christina Maria (Tinie) HIEMSTRA, geboren op 30-10-1943 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.1.5.

1.1.3.1.1.1.1.1 Yde Anthonie (Yde) HIEMSTRA is geboren op 30-09-1929 in Zierikzee, zoon van Jacob (Jaap) HIEMSTRA en Lena Adriana (Lena) Dake. Yde is overleden op 25-04-2001 in Schiedam, 71 jaar oud. Yde trouwde, 24 jaar oud, op 23-04-1954 in Purmerend met Janna Johanna Adriana (Jannie) Geelhoed, 18 jaar oud. Janna Johanna Adriana is geboren op 30-10-1935 in Kerkwerve. Yde en Jannie bleven kinderloos.

1.1.3.1.1.1.1.2 Leonard Jacob (Leo) HIEMSTRA is geboren op 12-01-1939 in Purmerend, zoon van Jacob (Jaap) HIEMSTRA en Lena Adriana (Lena) Dake. Leo:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 10-09-1960 met Hendrika Wilhelmina Eyhout, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 04-10-1991 (echtscheiding). Hendrika Wilhelmina is geboren op 17-06-1938 in Lent (Elst).
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 10-02-1993 met Elzbiëta (Ela) Mendala, 38 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 29-10-1999 (echtscheiding). Elzbiëta is geboren op 12-05-1954 in Plônsk (PL).

Kinderen van Leo en Hendrika Wilhelmina:
1 Anita HIEMSTRA, geboren op 28-09-1961 in Den Ilp Volgt 1.1.3.1.1.1.1.2.1.
2 Leonard Jacob (Leo) HIEMSTRA, geboren op 12-07-1966 in Nijmegen Volgt 1.1.3.1.1.1.1.2.2.


1.1.3.1.1.1.1.2.1 Anita HIEMSTRA is geboren op 28-09-1961 in Den Ilp, dochter van Leonard Jacob (Leo) HIEMSTRA en Hendrika Wilhelmina Eyhout. Anita trouwde, 23 jaar oud, op 30-05-1985 in Arnhem met Dirk Maria (Dirk) Peters, 24 jaar oud. Dirk Maria is geboren op 13-01-1961 in Arnhem.

Kind van Anita en Dirk:
1 Tom Peters, geboren op 09-03-1992 in Zaandam.

1.1.3.1.1.1.1.2.2 Leonard Jacob (Leo) HIEMSTRA is geboren op 12-07-1966 in Nijmegen, zoon van Leonard Jacob (Leo) HIEMSTRA en Hendrika Wilhelmina Eyhout. Leo ging samenwonen met Johanna Christina (Christel) Müller. Johanna Christina is geboren op 30-05-1971 in Rheden.

Kind van Leo en Christel:
1 Kelly HIEMSTRA, geboren op 09-10-1997 in Zevenaar.

1.1.3.1.1.1.1.3 Marinus (Rinus) HIEMSTRA is geboren op 06-12-1940 in Purmerend, zoon van Jacob (Jaap) HIEMSTRA en Lena Adriana (Lena) Dake. Rinus trouwde, 23 jaar oud, op 05-09-1964 met Elodia Elisabeth (Ellie) de Blok, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1974. Elodia Elisabeth is geboren op 30-07-1944.

Kinderen van Rinus en Ellie:
1 Maria Helena Lucia HIEMSTRA, geboren op 09-02-1965.
2 Johanna Elisabeth Maria HIEMSTRA, geboren op 24-12-1965 Volgt 1.1.3.1.1.1.1.3.1.
3 Natascha Elisabeth Maria HIEMSTRA, geboren op 13-01-1972 Volgt 1.1.3.1.1.1.1.3.2.

1.1.3.1.1.1.1.3.1 Johanna Elisabeth Maria HIEMSTRA is geboren op 24-12-1965, dochter van Marinus (Rinus) HIEMSTRA en Elodia Elisabeth (Ellie) de Blok.

Kind van Johanna Elisabeth Maria uit onbekende relatie:
1 Lorenzo HIEMSTRA, geboren op 29-03-1991.

1.1.3.1.1.1.1.3.2 Natascha Elisabeth Maria HIEMSTRA is geboren op 13-01-1972, dochter van Marinus (Rinus) HIEMSTRA en Elodia Elisabeth (Ellie) de Blok. Natascha Elisabeth Maria trouwde, 29 jaar oud, op 25-05-2001 in Broek in Waterland met Raymond Daniel.

1.1.3.1.1.1.1.4 Jacob (Jaap) HIEMSTRA is geboren op 24-09-1942 in Purmerend, zoon van Jacob (Jaap) HIEMSTRA en Lena Adriana (Lena) Dake. Jaap trouwde, 18 jaar oud, op 10-08-1961 in Purmerend met Jantje (Jannie) Zandstra, 18 jaar oud. Jantje is geboren op 20-07-1943 in Tietjerksteradeel.

Kinderen van Jaap en Jannie:
1 Jacob (Jaap) HIEMSTRA, geboren op 19-01-1962 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.1.4.1.
2 Yvonne HIEMSTRA, geboren op 02-05-1963 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.1.4.2.
3 Ronald HIEMSTRA, geboren op 21-09-1965 in Purmerend.
4 Robin HIEMSTRA, geboren op 16-10-1969 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.1.4.3.

1.1.3.1.1.1.1.4.1 Jacob (Jaap) HIEMSTRA is geboren op 19-01-1962 in Purmerend, zoon van Jacob (Jaap) HIEMSTRA en Jantje (Jannie) Zandstra. Jaap ging samenwonen met Saskia van der Ploeg.

Kinderen van Jaap en Saskia:
1 Sophie Dieuwke HIEMSTRA, geboren op 10-05-1994.
2 Merel Janneke Elisabeth HIEMSTRA, geboren op 23-09-1997.
3 Jacob Ide HIEMSTRA, geboren op 19-09-2001.

1.1.3.1.1.1.1.4.2 Yvonne HIEMSTRA is geboren op 02-05-1963 in Purmerend, dochter van Jacob (Jaap) HIEMSTRA en Jantje (Jannie) Zandstra. Yvonne trouwde met Hans Broersma.

1.1.3.1.1.1.1.4.3 Robin HIEMSTRA is geboren op 16-10-1969 in Purmerend, zoon van Jacob (Jaap) HIEMSTRA en Jantje (Jannie) Zandstra. Robin ging samenwonen met Diana Fransen.

Kind van Robin en Diana:
1 Joey HIEMSTRA, geboren op 17-02-2001.

1.1.3.1.1.1.1.5 Christina Maria (Tinie) HIEMSTRA is geboren op 30-10-1943 in Purmerend, dochter van Jacob (Jaap) HIEMSTRA en Lena Adriana (Lena) Dake. Tinie:
(1) trouwde met Jochem Hopman. Het huwelijk werd ontbonden (echtscheiding).
(2) ging samenwonen met WJ Struving.
(3) trouwde, 50 jaar oud, op 26-12-1993 in Cieszyn (PL) met Janosz Bujok, 36 jaar oud. Janosz is geboren op 11-02-1957 in Cieszyn (PL).

Kinderen van Tinie en Jochem:
1 Hendrikus Hopman.
2 Jochem Hopman.
3 Willy Hopman.


1.1.3.1.1.1.2 Klaas (Klaas) HIEMSTRA is geboren op 01-09-1904 in Enkhuizen, zoon van Yde Jacobs HIEMSTRA en Christina Maria Paartman. Klaas is overleden op 10-01-1985 in Zaandam, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1985. Hij is gecremeerd op 15-01-1985 te Driehuis, Crematorium Westerveld. Klaas trouwde, 38 jaar oud, op 20-02-1943 in Purmerend met Johanna Maria (Annie) HEINS, 29 jaar oud. Johanna Maria is geboren op 17-01-1914 in Enkhuizen, dochter van Elias Sytse (Eli) HEINS en Antje Kok. Annie is overleden op 11-07-2006 in Zaandam, 92 jaar oud. Zij is begraven op 14-07-2006 te Zaandam, Crematorium Zaanstad.

Kinderen van Klaas en Annie:
1 Cornelis (Cor) Bakker, geboren op 31-07-1941 in Hoorn Volgt 1.1.3.1.1.1.2.1.
2 Antje Christina (Ank) Bakker (HIEMSTRA), geboren op 21-09-1942 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.2.2.
3 Johanna Maria (Joke) HIEMSTRA, geboren op 23-10-1943 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.2.3.
4 Klaas Jacob HIEMSTRA, geboren op 04-09-1946 in Purmerend. Klaas Jacob is overleden op 03-03-1947 in Purmerend, 5 maanden oud.
5 Klaas HIEMSTRA, geboren op 27-10-1947 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.2.4.
6 Geertruida (Trudi) HIEMSTRA, geboren op 16-11-1949 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.2.5.
7 Johannes (Hans) HIEMSTRA, geboren op 26-02-1952 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.2.6.

1.1.3.1.1.1.2.1 Cornelis (Cor) Bakker is geboren op 31-07-1941 in Hoorn, zoon van Klaas (Klaas) HIEMSTRA en Johanna Maria (Annie) HEINS. Cor trouwde met Helena Maria (Lenie) Kusters.

Kinderen van Cor en Lenie:
1 Daniëlle Bernadette Helene Marie (Daniëlle) Bakker.
2 Sandra Johanna Maria (Sandra) Bakker.

1.1.3.1.1.1.2.2 Antje Christina (Ank) Bakker (HIEMSTRA) is geboren op 21-09-1942 in Purmerend, dochter van Klaas (Klaas) HIEMSTRA en Johanna Maria (Annie) HEINS. Ank trouwde, 22 jaar oud, op 15-07-1965 in Zaandam met Johannes Martinus (Martin) BIKKEL, 23 jaar oud, nadat zij op 29-06-1965 in Zaandam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: verloofd op 3 juni 1962
Johannes Martinus is geboren op 11-05-1942 in Zaandam, zoon van Gerrit Andreas Johannes (Gerrit) BIKKEL en Kunje (Kunnie) BIJLSMA.

Kinderen van Ank en Martin:
1 Michel BIKKEL, geboren op 11-09-1967 om 01:04 in Zaandam Volgt 1.1.3.1.1.1.2.2.1.
2 Carlo BIKKEL, geboren op 23-09-1971 in Zaandam Volgt 1.1.3.1.1.1.2.2.2.

1.1.3.1.1.1.2.2.1 Michel BIKKEL is geboren op 11-09-1967 om 01:04 in Zaandam, zoon van Johannes Martinus (Martin) BIKKEL en Antje Christina (Ank) Bakker (HIEMSTRA). Michel trouwde, 38 jaar oud, op 18-05-2006 in Purmerend met Chantal Miranda Janssen, 28 jaar oud. Chantal Miranda is geboren op 05-02-1978 in Purmerend, dochter van Marcus Mattheus (Marc) Janssen en Mathilda Wilma (Tilly) van der Veer.

1.1.3.1.1.1.2.2.2 Carlo BIKKEL is geboren op 23-09-1971 in Zaandam, zoon van Johannes Martinus (Martin) BIKKEL en Antje Christina (Ank) Bakker (HIEMSTRA). Bij de geboorte woog Carlo 4350 gr. Carlo trouwde, 25 jaar oud, op 30-05-1997 in Hoorn met Nathalie Simone Monique (Nathalie) Troost, 27 jaar oud. Nathalie Simone Monique is geboren op 09-02-1970 in Leeuwarden, dochter van Frans Troost en Jose Keijzer.

1.1.3.1.1.1.2.3 Johanna Maria (Joke) HIEMSTRA is geboren op 23-10-1943 in Purmerend, dochter van Klaas (Klaas) HIEMSTRA en Johanna Maria (Annie) HEINS. Joke:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 22-12-1965 in Zaandam met René Richard (René) Ladiges, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1980. René Richard is geboren op 23-11-1944 in Amsterdam, zoon van Barend (Bob) Ladiges en Johanna Petronella Jeanette Hendrika Wilhelmina Hakkenberg van Gaasbeek.
(2) ging samenwonen, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1984 in Oostzaan met Klaas Wals, ongeveer 34 jaar oud. Klaas is geboren op 02-08-1950 in Oostzaan.

Kinderen van Joke en René:
1 Nick (Nicky) Ladiges (Hiemstra), geboren op 02-12-1963 in Zaandam Volgt 1.1.3.1.1.1.2.3.1.
2 Esther Ladiges, geboren op 28-02-1967 in Zaandam Volgt 1.1.3.1.1.1.2.3.2.


1.1.3.1.1.1.2.3.1 Nick (Nicky) Ladiges (Hiemstra) is geboren op 02-12-1963 in Zaandam, zoon van René Richard (René) Ladiges en Johanna Maria (Joke) HIEMSTRA. Nicky trouwde, 22 jaar oud, op 28-02-1986 in Zaandijk met Judith van Elferen, 19 jaar oud. Judith is geboren op 22-09-1966.

1.1.3.1.1.1.2.3.2 Esther Ladiges is geboren op 28-02-1967 in Zaandam, dochter van René Richard (René) Ladiges en Johanna Maria (Joke) HIEMSTRA. Esther trouwde, 25 jaar oud, op 24-08-1992 in Hoorn met Peter Hans Boer, 27 jaar oud. Peter Hans is geboren op 24-06-1965 in Wormerveer.

1.1.3.1.1.1.2.4 Klaas HIEMSTRA is geboren op 27-10-1947 in Purmerend, zoon van Klaas (Klaas) HIEMSTRA en Johanna Maria (Annie) HEINS. Klaas trouwde met Elly Theeuwis. Zij is een dochter van Jacobus A (Co) Theeuwis.

Kinderen van Klaas en Elly:
1 Pamela HIEMSTRA, geboren op 03-10-1975 in Zaandam.
2 Roxanne HIEMSTRA, geboren op 26-07-1978 in Zaandam.

1.1.3.1.1.1.2.5 Geertruida (Trudi) HIEMSTRA is geboren op 16-11-1949 in Purmerend, dochter van Klaas (Klaas) HIEMSTRA en Johanna Maria (Annie) HEINS. Trudi trouwde, 20 jaar oud, op 26-02-1970 in Zaandam met Jelle Gerardus (Jos) Dooper, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-02-1970 in Zaandam, Kloosterkapel. Jelle Gerardus is geboren op 03-12-1946 in Leeuwarden, zoon van Lieuwe Bernardus (Leo) Dooper en Janny Maria van Esveld.

Kinderen van Trudi en Jos:
1 Patrick Dooper, geboren op 13-08-1970 in Zaandam Volgt 1.1.3.1.1.1.2.5.1.
2 Dennis Dooper, geboren op 01-05-1973 in Wormerveer Volgt 1.1.3.1.1.1.2.5.2.

1.1.3.1.1.1.2.5.1 Patrick Dooper is geboren op 13-08-1970 in Zaandam, zoon van Jelle Gerardus (Jos) Dooper en Geertruida (Trudi) HIEMSTRA. Patrick ging samenwonen met Anouk Dionne Muller. Anouk Dionne is geboren op 04-04-1971 in Wormerveer, dochter van Bart Karel Muller en Marianne Bak.

Kind van Patrick en Anouk Dionne:
1 Joppe Sten (Joppe) Dooper, geboren op 17-02-2004 om 01:00 in Zaandam.

1.1.3.1.1.1.2.5.2 Dennis Dooper is geboren op 01-05-1973 in Wormerveer, zoon van Jelle Gerardus (Jos) Dooper en Geertruida (Trudi) HIEMSTRA. Dennis trouwde, 32 jaar oud, op 14-02-2006 in Zaandijk met Gabriëlle Renske (Renske) Leegwater, 31 jaar oud. Gabriëlle Renske is geboren op 22-10-1974 in Wormerveer, dochter van Antonius Simon Leegwater en Peterina Martine de Boer.

1.1.3.1.1.1.2.6 Johannes (Hans) HIEMSTRA is geboren op 26-02-1952 in Purmerend, zoon van Klaas (Klaas) HIEMSTRA en Johanna Maria (Annie) HEINS. Hans trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1976 in Zaandam met Cornelia (Corrie) Koehoorn, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 04-10-1953 in Leeuwarden.

Kinderen van Hans en Corrie:
1 Tim HIEMSTRA, geboren op 13-12-1979 in Zaandam.
2 Bas HIEMSTRA, geboren op 23-04-1983 om 17:45 in Corbeil Essonne (F).
3 Wouter HIEMSTRA, geboren op 11-01-1986 om 22:25 in Villeneuve St. George (F).

1.1.3.1.1.1.3 Jan HIEMSTRA is geboren op 10-01-1908 in Enkhuizen, zoon van Yde Jacobs HIEMSTRA en Christina Maria Paartman. Jan is overleden op 05-09-1985 in Helmond, 77 jaar oud. Jan trouwde, 34 jaar oud, op 01-04-1942 in Ooststellingwerf met Geesje Seinstra, 30 jaar oud. Geesje is geboren op 04-06-1911 in Ooststellingwerf, dochter van Sije Jans Seinstra en Antje Wijkstra. Geesje is overleden op 11-03-1999 in Helmond, 87 jaar oud.

Kinderen van Jan en Geesje:
1 Antje (Annie) HIEMSTRA (Seinstra), geboren op 19-03-1942 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.3.1.
2 Christina Maria (Stien) HIEMSTRA, geboren op 09-08-1949 in Helmond Volgt 1.1.3.1.1.1.3.2.
3 Sije IJde HIEMSTRA, geboren op 12-06-1951 in Helmond Volgt 1.1.3.1.1.1.3.3.

1.1.3.1.1.1.3.1 Antje (Annie) HIEMSTRA (Seinstra) is geboren op 19-03-1942 in Purmerend, dochter van Jan HIEMSTRA en Geesje Seinstra. Annie trouwde, 18 jaar oud, op 26-08-1960 in Helmond met Johannes Martinus Antonius (Jan) Sanders, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-08-1961 in Aarle-Rixtel. Johannes Martinus Antonius is geboren op 27-03-1937 in Aarle-Rixtel.

Kinderen van Annie en Jan:
1 Johannes Gerardus Antonius (John) Sanders, geboren op 02-07-1962 in Aarle-Rixtel.
Notitie bij de geboorte van John: Johannes is geboren om 08:45 in Aarle-Rixtel.
2 Wilhelmina Gertruda Henriëtte Maria (Wilhelmien) Sanders, geboren op 10-05-1964 in Aarle-Rixtel.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmien: Wilhelmien is geboren om 07:45 in Aarle-Rixtel.
3 Johanna Henrica Josephina Maria (Jolanda) Sanders, geboren op 09-04-1967 in Aarle-Rixtel Volgt 1.1.3.1.1.1.3.1.1.
4 Josephus Henricus Johannes (Jos) Sanders, geboren op 01-02-1969 om 20:20 in Aarle-Rixtel.
Notitie bij de geboorte van Jos: Jos en Marcel zijn tweeling. Jos is geboren om 20:20 uur.
5 Martinus Petrus Wilhelmus (Marcel) Sanders, geboren op 01-02-1969 om 20:15 in Aarle-Rixtel.
Notitie bij de geboorte van Marcel: Jos en Marcel zijn tweeling. Marcel is geboren om 20:15 uur.

1.1.3.1.1.1.3.1.1 Johanna Henrica Josephina Maria (Jolanda) Sanders is geboren op 09-04-1967 in Aarle-Rixtel, dochter van Johannes Martinus Antonius (Jan) Sanders en Antje (Annie) HIEMSTRA (Seinstra).
Notitie bij de geboorte van Jolanda: Jolanda is geboren om 09:15 in Aarle-Rixtel.
Jolanda trouwde met Hans Klokgieter.

1.1.3.1.1.1.3.2 Christina Maria (Stien) HIEMSTRA is geboren op 09-08-1949 in Helmond, dochter van Jan HIEMSTRA en Geesje Seinstra. Stien trouwde, 19 jaar oud, op 02-04-1969 in Helmond met Henrikus (Henk) Hermans, 23 jaar oud. Henrikus is geboren op 16-04-1945 in Mierlo-Hout.

Kinderen van Stien en Henk:
1 Gerardus Hermans, geboren op 29-04-1971 in Helmond.
2 Johannes Hermans, geboren op 28-07-1974 in Helmond.
3 Christian Hermans, geboren op 25-07-1980 in Helmond.

1.1.3.1.1.1.3.3 Sije IJde HIEMSTRA is geboren op 12-06-1951 in Helmond, zoon van Jan HIEMSTRA en Geesje Seinstra. Sije IJde trouwde, 20 jaar oud, op 02-11-1971 in Helmond met Snezana Horvatic, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: huwelijksdatum juist?
Snezana is geboren op 25-05-1953 in Belgrado.

Kinderen van Sije IJde en Snezana:
1 Miranda Vera Getruida Snezana HIEMSTRA, geboren op 27-05-1974 in Helmond Volgt 1.1.3.1.1.1.3.3.1.
2 Sandra Maria HIEMSTRA, geboren op 25-11-1977 in Helmond Volgt 1.1.3.1.1.1.3.3.2.

1.1.3.1.1.1.3.3.1 Miranda Vera Getruida Snezana HIEMSTRA is geboren op 27-05-1974 in Helmond, dochter van Sije IJde HIEMSTRA en Snezana Horvatic. Miranda Vera Getruida Snezana trouwde, 25 jaar oud, op 19-02-2000 in Helmond met Richard Theodorus Petrus Claassen, 27 jaar oud. Richard Theodorus Petrus is geboren op 14-04-1972 in Helmond.

Kind van Miranda Vera Getruida Snezana en Richard Theodorus Petrus:
1 Ilze Snezana Mariëtte Claassen, geboren op 21-12-2000 in Helmond.

1.1.3.1.1.1.3.3.2 Sandra Maria HIEMSTRA is geboren op 25-11-1977 in Helmond, dochter van Sije IJde HIEMSTRA en Snezana Horvatic. Sandra Maria ging samenwonen, 21 jaar oud, op 01-07-1999 met Frank Venmans.

1.1.3.1.1.1.4 Cornelis (Nelis) HIEMSTRA is geboren op 23-08-1915 in Enkhuizen, zoon van Yde Jacobs HIEMSTRA en Christina Maria Paartman. Nelis is overleden omstreeks 1985 in Australie, ongeveer 70 jaar oud. Nelis:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1936 met Adriana Lena (Jane) Dake, ongeveer 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1945 (echtscheiding). Adriana Lena is geboren op 29-06-1912 in Rilland Bath, dochter van Anthony Willem Johannis Dake en Maria van der Jagt. Jane is overleden op 29-08-1977 in Beemster, 65 jaar oud. Zij is gecremeerd op 01-09-1977 te Schagen.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 02-02-1946 in Purmerend met Wilhelmina (Willie) Mulder, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: volgens de Burgerlijke Stand van Alkmaar op 21 maart 1951 vertrokken naar Melbourne (Aus); op 3 mei 1951 met de Johan van Oldenbarnevelt aangekomen in Australie
Wilhelmina is geboren op 15-06-1924 in Rotterdam.

Kind van Nelis en Jane:
1 Anthonij Jacob (Toon) HIEMSTRA, geboren op 10-08-1935 in Purmerend Volgt 1.1.3.1.1.1.4.1.
Kinderen van Nelis en Willie:
1 Rudolf (Rudy) HIEMSTRA, geboren op 19-10-1949 in Alkmaar.
2 HIEMSTRA, geboren omstreeks 1950.

1.1.3.1.1.1.4.1 Anthonij Jacob (Toon) HIEMSTRA is geboren op 10-08-1935 in Purmerend, zoon van Cornelis (Nelis) HIEMSTRA en Adriana Lena (Jane) Dake. Toon trouwde, 20 jaar oud, op 23-02-1956 in Beverwijk met Wilhelmina (Wil) Scholten, 19 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 17-07-1936 in Beverwijk. Wil is overleden op 01-12-2006, 70 jaar oud.

Kind van Toon en Wil:
1 Jeanette (Janet) HIEMSTRA, geboren op 18-07-1956 in Beverwijk Volgt 1.1.3.1.1.1.4.1.1.

1.1.3.1.1.1.4.1.1 Jeanette (Janet) HIEMSTRA is geboren op 18-07-1956 in Beverwijk, dochter van Anthonij Jacob (Toon) HIEMSTRA en Wilhelmina (Wil) Scholten. Janet trouwde, 20 jaar oud, op 10-12-1976 in Beverwijk met Wigly (Wigle) Engelsma, 22 jaar oud. Wigly is geboren op 21-12-1953.

1.1.3.1.1.1.5 Geertruida (Geertje) HIEMSTRA is geboren op 23-08-1915 in Enkhuizen, dochter van Yde Jacobs HIEMSTRA en Christina Maria Paartman. Geertje is overleden op 16-07-1992 in Monnickendam, 76 jaar oud. Geertje trouwde met Bernardus (Ben) Brink. Bernardus is geboren op 30-11-1912 in Alkmaar. Ben is overleden op 27-02-1990 in Purmerend, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op 02-03-1990 te Amsterdam, Crematorium Westgaarde.

Kinderen van Geertje en Ben:
1 Antje (Annie) Brink, geboren op 19-11-1935 in Purmerend.
2 Geertruida (Geertje) Brink, geboren op 08-03-1950 in Monnickendam Volgt 1.1.3.1.1.1.5.1.

1.1.3.1.1.1.5.1 Geertruida (Geertje) Brink is geboren op 08-03-1950 in Monnickendam, dochter van Bernardus (Ben) Brink en Geertruida (Geertje) HIEMSTRA. Geertje trouwde, 29 jaar oud, op 07-12-1979 in Amsterdam met Hermanus (Herman) Vos, 28 jaar oud. Hermanus is geboren op 07-02-1951 in Amsterdam.

1.1.3.1.1.1.6 Christiaan (Chris) HIEMSTRA is geboren op 05-02-1921 in Leeuwarden, zoon van Yde Jacobs HIEMSTRA en Christina Maria Paartman. Chris is overleden op 12-08-1994 in Aalten, 73 jaar oud. Hij is begraven te Aalten. Chris trouwde met Annie Bijl.

1.1.3.1.2 Evert Ydes HIEMSTRA is geboren op 12-10-1831 in Engelum (Menaldumadeel), zoon van Yede Jacobs HIEMSTRA en Wytske Everts Jepma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1831. Evert Ydes is overleden op 06-11-1911 in Menaldumadeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1911.
Beroep:
landbouwer
Evert Ydes:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1858 in Menaldumadeel met Adriaantje Gerrijts van der Meer, 31 jaar oud. Adriaantje Gerrijts is geboren op 10-11-1826 in Menaldum (Fr), dochter van Gerrijt Jans van der Meer en Minke Tjeerds Fokkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1826. Adriaantje Gerrijts is overleden op 01-12-1893 in Menaldumadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1893.
(2) trouwde, 75 jaar oud, op 17-01-1907 in Menaldumadeel met Hiltje Klazes Steenstra, 78 jaar oud. Hiltje Klazes is geboren op 16-08-1828 in Zweins (Fr), dochter van Klaas Riemers Steenstra en Eeke Rommerts Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1828. Hiltje Klazes is overleden op 02-02-1914 in Menaldumadeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1914.

Kinderen van Evert Ydes en Adriaantje Gerrijts:
1 Minke Everts HIEMSTRA, geboren op 18-08-1861 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1861. Minke Everts is overleden op 23-10-1869 in Menaldumadeel, 8 jaar oud.
2 Yde Everts HIEMSTRA, geboren op 05-08-1863 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.1.2.1.
3 Wytske Everts HIEMSTRA, geboren op 07-01-1866 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1866. Wytske Everts is overleden op 13-11-1882 in Menaldumadeel, 16 jaar oud.
4 Grietje Everts HIEMSTRA, geboren op 21-10-1867 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1867. Grietje Everts is overleden op 29-08-1879 in Menaldumadeel, 11 jaar oud.
5 Gerrit Everts HIEMSTRA, geboren op 25-12-1868 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.1.2.2.
6 Klaas Everts HIEMSTRA, geboren op 06-10-1870 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.1.2.3.


1.1.3.1.2.1 Yde Everts HIEMSTRA is geboren op 05-08-1863 in Menaldum (Fr), zoon van Evert Ydes HIEMSTRA en Adriaantje Gerrijts van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1863. Yde Everts is overleden op 26-05-1940 in Menaldumadeel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-1940. Hij is begraven te Menaldum, kerk. Yde Everts:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 07-10-1886 in Menaldumadeel met Taekeltje Gerlofs Westra, 20 jaar oud. Taekeltje Gerlofs is geboren op 28-11-1865 in Menaldum (Fr), dochter van Gerlof Hanzes Westra en Pietje Hayes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1865. Taekeltje Gerlofs is overleden op 21-01-1905 in Menaldumadeel, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1905. Zij is begraven te Menaldum, kerk.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 19-12-1907 in Menaldumadeel met Tettje Michiels Reitsma, 49 jaar oud. Tettje Michiels is geboren op 15-01-1858 in Irnsum (Rauwerderhem), dochter van Michiel Reins Reitsma en Aafke Ruurds Nijdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1858. Tettje Michiels is overleden op 11-09-1925 in Menaldumadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1925.

Kinderen van Yde Everts en Taekeltje Gerlofs:
1 Evert Ydes HIEMSTRA, geboren op 12-12-1886 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1886. Evert Ydes is overleden op 07-12-1911 in Menaldumadeel, 24 jaar oud. Hij is begraven te Menaldum (Fr). Evert Ydes bleef ongehuwd.
2 Pietje Ydes HIEMSTRA, geboren op 21-10-1888 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.1.2.1.1.
3 Gerlof Ydes HIEMSTRA, geboren op 04-10-1890 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.1.2.1.2.
4 Gerrit Ydes HIEMSTRA, geboren op 11-05-1894 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.1.2.1.3.
5 Haye Ydes HIEMSTRA, geboren op 21-07-1897 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.1.2.1.4.


1.1.3.1.2.1.1 Pietje Ydes HIEMSTRA is geboren op 21-10-1888 in Menaldum (Fr), dochter van Yde Everts HIEMSTRA en Taekeltje Gerlofs Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1888. Pietje Ydes trouwde, 20 jaar oud, op 13-05-1909 in Menaldumadeel met Bote Egberts Jouwersma, 26 jaar oud. Bote Egberts is geboren op 03-04-1883 in Gorredijk (Fr), zoon van Egbert Gooitzens Jouwersma en Hendrikje Jans van Zwol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1883.

1.1.3.1.2.1.2 Gerlof Ydes HIEMSTRA is geboren op 04-10-1890 in Menaldum (Fr), zoon van Yde Everts HIEMSTRA en Taekeltje Gerlofs Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1890. Gerlof Ydes is overleden op 02-09-1964 in Menaldum (Fr), 73 jaar oud. Hij is begraven te Menaldum, kerk. Gerlof Ydes trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1917 in Menaldumadeel met Hyke Jurjens Algra, 24 jaar oud. Hyke Jurjens is geboren op 07-10-1892 in Menaldum (Fr), dochter van Jurjen Algra en Bottje Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1892. Hyke Jurjens is overleden op 06-09-1955 in Menaldum (Fr), 62 jaar oud. Zij is begraven te Menaldum, kerk.

1.1.3.1.2.1.3 Gerrit Ydes HIEMSTRA is geboren op 11-05-1894 in Menaldum (Fr), zoon van Yde Everts HIEMSTRA en Taekeltje Gerlofs Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1894. Gerrit Ydes trouwde, 19 jaar oud, op 19-03-1914 in Menaldumadeel met Antje van der Goot, 17 jaar oud. Antje is geboren op 20-03-1896 in Menaldum (Fr), dochter van Oene van der Goot en Jetske Hogerhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1896.

1.1.3.1.2.1.4 Haye Ydes HIEMSTRA is geboren op 21-07-1897 in Menaldum (Fr), zoon van Yde Everts HIEMSTRA en Taekeltje Gerlofs Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1897. Haye Ydes is overleden op 29-11-1972 in Menaldum (Fr), 75 jaar oud. Hij is begraven te Menaldum, kerk. Haye Ydes trouwde, 22 jaar oud, op 02-10-1919 in Menaldumadeel met Tietje Feyes Zwager, 23 jaar oud. Tietje Feyes is geboren op 28-05-1896 in Menaldum (Fr), dochter van Feye Jans Zwager en Sjoerdtje Jans Tolsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1896. Tietje Feyes is overleden op 09-06-1972 in Menaldum (Fr), 76 jaar oud. Zij is begraven te Menaldum, kerk.

1.1.3.1.2.2 Gerrit Everts HIEMSTRA is geboren op 25-12-1868 in Menaldum (Fr), zoon van Evert Ydes HIEMSTRA en Adriaantje Gerrijts van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1868. Gerrit Everts is overleden op 05-02-1902 in Menaldumadeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1902. Gerrit Everts trouwde, 30 jaar oud, op 10-08-1899 in Menaldumadeel met Taetske Martens de Boer, 24 jaar oud. Taetske Martens is geboren op 21-07-1875 in Menaldum (Fr), dochter van Marten Dirks de Boer en Pietertje Sjerps Terluin. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1875. Taetske Martens is overleden op 27-06-1930 in Menaldumadeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1930.

1.1.3.1.2.3 Klaas Everts HIEMSTRA is geboren op 06-10-1870 in Menaldum (Fr), zoon van Evert Ydes HIEMSTRA en Adriaantje Gerrijts van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1870. Klaas Everts is overleden op 27-03-1914 in Driebergen, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1914.
Beroep:
onderwijzer
Klaas Everts trouwde, 26 jaar oud, op 12-11-1896 in Weesp met Maasje van den Akker, ongeveer 27 jaar oud. Maasje is geboren omstreeks 1869 in Weesp, dochter van Aalbert van den Akker en Josina Geertruida Catharina van Schieveen.

Kind van Klaas Everts en Maasje:
1 Maasje HIEMSTRA, geboren omstreeks 1898 in Utrecht Volgt 1.1.3.1.2.3.1.

1.1.3.1.2.3.1 Maasje HIEMSTRA is geboren omstreeks 1898 in Utrecht, dochter van Klaas Everts HIEMSTRA en Maasje van den Akker. Maasje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 30-08-1921 in Katwijk met Jacob den Dulk, ongeveer 24 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1897 in Katwijk, zoon van Cornelis den Dulk en Meijntje Haasnoot.

1.1.3.1.3 Trijntje Ydes HIEMSTRA is geboren op 29-01-1834 in Engelum (Menaldumadeel), dochter van Yede Jacobs HIEMSTRA en Wytske Everts Jepma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1834. Trijntje Ydes trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1857 in Menaldumadeel met Rinze Jans de Wal, 24 jaar oud. Rinze Jans is geboren op 01-06-1832 in Marssum (Fr), zoon van Jan Rinzes de Wal en Ybeltje Krot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-06-1832. Rinze Jans is overleden op 12-07-1865 in Menaldumadeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1865.
Notitie bij overlijden van Rinze Jans: gehuwd

Kinderen van Trijntje Ydes en Rinze Jans:
1 Jan Rinzes de Wal, geboren op 28-12-1858 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1858. Jan Rinzes is overleden op 09-03-1862 in Menaldumadeel, 3 jaar oud.
2 Wytske Rinzes de Wal, geboren op 15-08-1861 in Menaldumadeel Volgt 1.1.3.1.3.1.
3 Ybeltje Rinzes de Wal, geboren op 24-12-1863 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1863. Ybeltje Rinzes is overleden op 18-05-1878 in Menaldumadeel, 14 jaar oud.

1.1.3.1.3.1 Wytske Rinzes de Wal is geboren op 15-08-1861 in Menaldumadeel, dochter van Rinze Jans de Wal en Trijntje Ydes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1861. Wytske Rinzes is overleden op 26-03-1922 in Schoterland, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1922. Wytske Rinzes trouwde, 25 jaar oud, op 25-09-1886 in Oostdongeradeel met Dirk Willems Brouwers, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 26-03-1922 (overlijden). Dirk Willems is geboren op 19-09-1858 in Menaldumadeel, zoon van Willem Jochums Brouwers en Antje Dirks Zwager. Dirk Willems is overleden op 03-12-1935 in Heerenveen (Fr), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1935.

1.1.3.1.4 Klaas Ydes HIEMSTRA is geboren op 12-08-1837 in Engelum (Menaldumadeel), zoon van Yede Jacobs HIEMSTRA en Wytske Everts Jepma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1837. Klaas Ydes trouwde, 38 jaar oud, op 18-05-1876 in Menaldumadeel met Antje Hendriks van der Kuur, 32 jaar oud. Antje Hendriks is geboren op 11-10-1843 in Zweins (Fr), dochter van Hendrik Sjoerds van der Kuur en Dieuwke Sakes Porte. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1843.
Notitie bij de geboorte van Antje Hendriks: erkend bij huwelijk van ouders, 2 maart 1844
Antje Hendriks is overleden op 08-11-1927 in Menaldumadeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1927.
Notitie bij overlijden van Antje Hendriks: weduwe

1.1.3.1.5 Wytske Ydes HIEMSTRA is geboren op 17-07-1840 in Marssum (Fr), dochter van Yede Jacobs HIEMSTRA en Wytske Everts Jepma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1840. Wytske Ydes is overleden op 24-08-1922 in Menaldumadeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1922. Wytske Ydes trouwde, 30 jaar oud, op 20-05-1871 in Menaldumadeel met Jan Tjeerds Tjaarda, 26 jaar oud. Jan Tjeerds is geboren op 02-03-1845 in Marssum (Fr). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1845. Jan Tjeerds is overleden op 18-12-1925 in Menaldumadeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1925.

Kinderen van Wytske Ydes en Jan Tjeerds:
1 NN Tjaarda, levenloos geboren dochter, geboren op 16-04-1872 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1872.
2 Evertje Jans Tjaarda, geboren op 17-09-1873 in Marssum (Fr) Volgt 1.1.3.1.5.1.
3 Tjeerd Jans Tjaarda, geboren op 02-11-1875 in Marssum (Fr) Volgt 1.1.3.1.5.2.

1.1.3.1.5.1 Evertje Jans Tjaarda is geboren op 17-09-1873 in Marssum (Fr), dochter van Jan Tjeerds Tjaarda en Wytske Ydes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1873. Evertje Jans trouwde, 22 jaar oud, op 11-06-1896 in Menaldumadeel met Thomas Dirks Boontje, 26 jaar oud. Thomas Dirks is geboren op 27-01-1870 in Marssum (Fr), zoon van Dirk Thomas Boontje en Ybeltje Rommerts van der Wagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1870. Thomas Dirks is overleden.

Kind van Evertje Jans en Thomas Dirks:

1 NN Boontje, levenloos geboren dochter, geboren op 13-02-1906 in Menaldumadeel.

1.1.3.1.5.2 Tjeerd Jans Tjaarda is geboren op 02-11-1875 in Marssum (Fr), zoon van Jan Tjeerds Tjaarda en Wytske Ydes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1875. Tjeerd Jans trouwde, 28 jaar oud, op 12-11-1903 in Menaldumadeel met Dieuwke Lieuwes Ruardia, 23 jaar oud. Dieuwke Lieuwes is geboren op 16-01-1880 in Menaldum (Fr), dochter van Lieuwe Ruardia en Gretske Stapert. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1880.

1.1.3.2 Frans Jacobs HIEMSTRA is geboren op 30-10-1802 in Beetgum (Fr), zoon van Jacob Yedes HIEMSTRA en Trijntje Franzes Poelstra. Hij is gedoopt op 21-11-1802 in Menaldum (Fr). Frans Jacobs is overleden op 11-10-1859 in Menaldum (Fr), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1859. Frans Jacobs trouwde, 31 jaar oud, op 21-05-1834 in Menaldum (Fr) met Ytje Bienses Hoogland, ongeveer 29 jaar oud. Ytje Bienses is geboren omstreeks 1805 in Ferwerd (Fr), dochter van Biense Pieters Hoogland en Antje Jans Boersma. Ytje Bienses is overleden op 20-04-1882 in Menaldum (Fr), ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1882. Frans Jacobs en Ytje Bienses bleven kinderloos.

1.1.3.3 Rinske Jacobs HIEMSTRA is geboren op 28-04-1804 in Menaldum (Fr), dochter van Jacob Yedes HIEMSTRA en Trijntje Franzes Poelstra. Zij is gedoopt op 20-05-1804 in Beetgum (Fr). Rinske Jacobs is overleden op 05-04-1881 in Beetgum (Fr), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1881. Rinske Jacobs trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1825 in Menaldum (Fr) met Foppe Pieters de Vries, 22 jaar oud. Foppe Pieters is geboren op 08-04-1803 in Beetgum (Fr), zoon van Pyter Pyters de Vries en Grietje Foppes. Foppe Pieters is overleden op 16-02-1884 in Beetgum (Fr), 80 jaar oud.

Kinderen van Rinske Jacobs en Foppe Pieters:
1 Pieter Foppes de Vries, geboren op 04-05-1826 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.3.1.
2 Jacob Foppes de Vries, geboren op 23-07-1828 in Beetgum (Fr). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1828. Jacob Foppes is overleden op 01-02-1846 in Beetgum (Fr), 17 jaar oud.
3 Grietje Foppes de Vries, geboren op 06-05-1830 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.3.2.
4 Frans Foppes de Vries, geboren op 25-11-1832 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.3.3.
5 Trijntje Foppes de Vries, geboren op 24-12-1835 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.3.4.
6 Gerryt Foppes de Vries, geboren op 12-05-1838 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.3.5.
7 Rinske Foppes de Vries, geboren op 25-02-1841 in Beetgum (Fr). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1841. Rinske Foppes is overleden op 29-01-1846 in Beetgum (Fr), 4 jaar oud.
8 Rinske Foppes de Vries, geboren op 25-02-1846 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.3.6.

1.1.3.3.1 Pieter Foppes de Vries is geboren op 04-05-1826 in Beetgum (Fr), zoon van Foppe Pieters de Vries en Rinske Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1826. Pieter Foppes is overleden op 05-07-1893 in Menaldum (Fr), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1893. Pieter Foppes trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1850 in Menaldum (Fr) met Trijntje Heerkes Veerman, 23 jaar oud. Trijntje Heerkes is geboren op 03-07-1826 in Menaldum (Fr), dochter van Heerke Sjoerds Veerman en Grietje Heins Dijkstra. Trijntje Heerkes is overleden op 12-04-1886 in Menaldum (Fr), 59 jaar oud.

Kinderen van Pieter Foppes en Trijntje Heerkes:
1 Heerke Pieters de Vries, geboren op 18-09-1852 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.3.1.1.
2 Rinske Pieters de Vries, geboren op 08-01-1856 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.3.1.2.

1.1.3.3.1.1 Heerke Pieters de Vries is geboren op 18-09-1852 in Menaldum (Fr), zoon van Pieter Foppes de Vries en Trijntje Heerkes Veerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1852. Heerke Pieters is overleden op 19-11-1920 in Menaldumadeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-11-1920. Heerke Pieters trouwde met Pietje Pieters van der Berg. Pietje Pieters is geboren op 28-07-1864 in Menaldumadeel, dochter van Pieter Klazes van der Berg en Klaaske Dirks Siderius. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1864. Pietje Pieters is overleden op 05-01-1930 in Menaldumadeel, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1930.

Kinderen van Heerke Pieters en Pietje Pieters:
1 Klaaske de Vries, geboren op 03-06-1888 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-06-1888.
2 Trijntje de Vries, geboren op 13-12-1889 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1889. Trijntje is overleden.
3 Pietje de Vries, geboren op 23-01-1894 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1894.

1.1.3.3.1.2 Rinske Pieters de Vries is geboren op 08-01-1856 in Menaldum (Fr), dochter van Pieter Foppes de Vries en Trijntje Heerkes Veerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1856. Rinske Pieters is overleden op 06-12-1936 in Menaldumadeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1936. Rinske Pieters trouwde, 24 jaar oud, op 27-05-1880 in Menaldumadeel met Gabe Kuperus.

Kinderen van Rinske Pieters en Gabe:
1 Izaak Kuperus, geboren op 14-09-1880 in Menaldumadeel. Izaak is overleden.
2 Trijntje Kuperus, geboren op 20-10-1881 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1881. Trijntje is overleden.
3 Pieter Kuperus, geboren op 22-11-1883 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-11-1883. Pieter is overleden.
4 Antje Kuperus, geboren op 12-11-1885 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1885. Antje is overleden.
5 Geertje Kuperus, geboren op 17-01-1888 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1888. Geertje is overleden.
6 Grietje Kuperus, geboren op 12-03-1890 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1890.
7 Sybren Kuperus, geboren op 12-04-1892 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1892. Sybren is overleden op 12-10-1893 in Menaldumadeel, 1 jaar oud.
8 Sybren Kuperus, geboren op 02-08-1894 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1894.
9 Foppe Kuperus, geboren op 27-05-1896 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1896. Foppe is overleden op 02-08-1896 in Menaldumadeel, 2 maanden oud.

1.1.3.3.2 Grietje Foppes de Vries is geboren op 06-05-1830 in Beetgum (Fr), dochter van Foppe Pieters de Vries en Rinske Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1830. Grietje Foppes is overleden op 01-02-1900 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1900. Grietje Foppes trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1856 in Het Bildt met Riemer Roelofs Fopma, 28 jaar oud. Riemer Roelofs is geboren op 22-08-1827 in Beetgum (Fr), zoon van Roelof Gerryts Fopma en Trijntje Riemers Riemersma. Riemer Roelofs is overleden op 04-08-1893 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), 65 jaar oud.

Kinderen van Grietje Foppes en Riemer Roelofs:
1 Roelof Riemers Fopma, geboren op 29-06-1857 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.3.3.2.1.
2 Foppe Riemers Fopma, geboren op 27-09-1859 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt). Foppe Riemers is overleden op 02-02-1863 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), 3 jaar oud.
3 Rinske Riemers Fopma, geboren op 20-11-1862 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt). Rinske Riemers is overleden op 31-05-1863 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), 6 maanden oud.
4 Rinske Riemers Fopma, geboren op 24-08-1866 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.3.3.2.2.
5 Foppe Riemers Fopma, geboren op 08-09-1873 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt).
Notitie bij de geboorte van Foppe Riemers: Foppe en Gerrit zijn tweeling.
Foppe Riemers is overleden.
6 Gerrit Riemers Fopma, geboren op 08-09-1873 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.3.3.2.3.

1.1.3.3.2.1 Roelof Riemers Fopma is geboren op 29-06-1857 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), zoon van Riemer Roelofs Fopma en Grietje Foppes de Vries. Roelof Riemers is overleden op 31-05-1930 in Oudebildtdijk (Het Bildt), 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Roelof Riemers: Roelof was gardenier.
Roelof Riemers trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1883 in Het Bildt met Hendrikje Lammerts Kramer, 22 jaar oud. Hendrikje Lammerts is geboren op 07-03-1861 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), dochter van Lammert Martens Kramer en Akke Aukes Donia. Hendrikje Lammerts is overleden op 10-01-1936 in Stiens (Leeuwarderadeel), 74 jaar oud.

1.1.3.3.2.2 Rinske Riemers Fopma is geboren op 24-08-1866 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), dochter van Riemer Roelofs Fopma en Grietje Foppes de Vries. Rinske Riemers is overleden. Rinske Riemers trouwde met Jarig Radsma. Jarig is geboren omstreeks 1867 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), zoon van Loepke Radsma en Rinske Bakhuis. Jarig is overleden.

1.1.3.3.2.3 Gerrit Riemers Fopma is geboren op 08-09-1873 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), zoon van Riemer Roelofs Fopma en Grietje Foppes de Vries.
Notitie bij de geboorte van Gerrit Riemers: Gerrit en Foppe zijn tweeling.
Gerrit Riemers is overleden op 20-02-1941 in Huizum (Leeuwarderadeel), 67 jaar oud. Gerrit Riemers trouwde, 31 jaar oud, op 25-05-1905 in Het Bildt met Dirkje Tijmens Bakker, ongeveer 25 jaar oud. Dirkje Tijmens is geboren omstreeks 1880 in Sint Jacobiparochie (Het Bildt), dochter van Tijmen Bakker en Trijntje Prosje. Dirkje Tijmens is overleden.

1.1.3.3.3 Frans Foppes de Vries is geboren op 25-11-1832 in Beetgum (Fr), zoon van Foppe Pieters de Vries en Rinske Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1832. Frans Foppes is overleden op 27-05-1920 in Ried (Franekeradeel), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-1920. Frans Foppes trouwde, 33 jaar oud, op 09-05-1866 in Menaldum (Fr) met Tjitske Minnes Stapensea, 25 jaar oud. Tjitske Minnes is geboren op 11-04-1841 in Boer (Franekeradeel), dochter van Minne Klazes Stapensia en Trijntje Kornelis Tanja. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1841.

Kinderen van Frans Foppes en Tjitske Minnes:
1 Minne Franzes de Vries, geboren op 26-10-1868 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1868.
2 Minne Franzes de Vries, geboren op 21-01-1872 in Franekeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1872.

1.1.3.3.4 Trijntje Foppes de Vries is geboren op 24-12-1835 in Beetgum (Fr), dochter van Foppe Pieters de Vries en Rinske Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1835. Trijntje Foppes is overleden op 12-01-1868 in Menaldum (Fr), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1868.
Notitie bij overlijden van Trijntje Foppes: Overleden in het huis nr. 189
Trijntje Foppes trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1857 in Menaldum (Fr) met Arjen Cornelis Bakker, ongeveer 21 jaar oud. Arjen Cornelis is geboren omstreeks 1836 in Beetgum (Fr), zoon van Cornelis Arjens Bakker en Afke Gerbens Heslinga. Arjen Cornelis is overleden.

1.1.3.3.5 Gerryt Foppes de Vries is geboren op 12-05-1838 in Beetgum (Fr), zoon van Foppe Pieters de Vries en Rinske Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1838. Gerryt Foppes is overleden op 02-09-1877 in Huizum (Leeuwarderadeel), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1877.
Notitie bij overlijden van Gerryt Foppes: overleden in het huis nummer 143
Gerryt Foppes trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1866 in Menaldum (Fr) met Jeltje Reimers Brouwer, 25 jaar oud. Jeltje Reimers is geboren op 30-12-1840 in Menaldum (Fr), dochter van Reimer Gerbens Brouwer en Jantje Rinzes Haadsma.

1.1.3.3.6 Rinske Foppes de Vries is geboren op 25-02-1846 in Beetgum (Fr), dochter van Foppe Pieters de Vries en Rinske Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1846. Rinske Foppes is overleden op 24-03-1931 in Beetgum (Fr), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1931. Rinske Foppes trouwde, 24 jaar oud, op 28-05-1870 met Sape Lucas Nauta, ongeveer 25 jaar oud. Sape Lucas is geboren omstreeks 1845 in Engelum (Menaldumadeel), zoon van Lucas Rinzes Nauta en Grietje Gosses Slooten. Sape Lucas is overleden.

1.1.3.4 Klaas Jacobs HIEMSTRA is geboren op 28-12-1806 in Beetgum (Fr), zoon van Jacob Yedes HIEMSTRA en Trijntje Franzes Poelstra. Hij is gedoopt op 25-01-1807 in Beetgum (Fr). Klaas Jacobs is overleden op 07-02-1870 in Beetgum (Fr), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1870.
Notitie bij overlijden van Klaas Jacobs: Overleden in huis nummer 36
Klaas Jacobs trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1834 in Menaldum (Fr) met Wijke Sijbrens Heslinga, 27 jaar oud. Wijke Sijbrens is geboren op 19-11-1806 in Beetgum (Fr), dochter van Sijbren Scheltes Heslinga en Klaaske Jouws Keuning. Zij is gedoopt op 21-12-1806 in Beetgum (Fr). Wijke Sijbrens is overleden op 23-03-1895 in Menaldum (Fr), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1895.

Kinderen van Klaas Jacobs en Wijke Sijbrens:
1 Jacob Klazes HIEMSTRA, geboren op 28-02-1835 in Menaldumadeel Volgt 1.1.3.4.1.
2 Klaasje Klazes HIEMSTRA, geboren op 18-12-1836 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.4.2.
3 Trijntje Klazes HIEMSTRA, geboren op 12-12-1838 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.4.3.
4 Sybren Klazes HIEMSTRA, geboren op 02-03-1841 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.4.4.
5 Yde Klazes HIEMSTRA, geboren op 29-06-1844 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1844. Yde Klazes is overleden op 16-04-1922 in Menaldumadeel, 77 jaar oud. Yde Klazes bleef ongehuwd.
6 Geertje Klazes HIEMSTRA, geboren op 26-10-1846 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1846. Geertje Klazes is overleden op 22-03-1848 in Menaldumadeel, 1 jaar oud.
7 Geertje Klazes HIEMSTRA, geboren op 03-04-1850 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1850. Geertje Klazes is overleden op 06-11-1861 in Menaldumadeel, 11 jaar oud.

1.1.3.4.1 Jacob Klazes HIEMSTRA is geboren op 28-02-1835 in Menaldumadeel, zoon van Klaas Jacobs HIEMSTRA en Wijke Sijbrens Heslinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1835. Jacob Klazes is overleden op 17-03-1920 in Menaldumadeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1920. Jacob Klazes trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1862 in Het Bildt met Rinske Feddriks Stambergen, 27 jaar oud. Rinske Feddriks is geboren op 20-07-1834 in Finkum (Fr), dochter van Feddrik Hendriks Stambergen en Dieuwkje Jans van der Ley. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1834. Rinske Feddriks is overleden op 30-04-1906 in Menaldumadeel, 71 jaar oud.

Kinderen van Jacob Klazes en Rinske Feddriks:
1 Wijke Jacobs HIEMSTRA, geboren op 28-08-1863 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.4.1.1.
2 NN HIEMSTRA, levenloos geboren zoon, geboren op 11-05-1866 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1866.
3 NN HIEMSTRA, levenloos geboren zoon, geboren op 09-10-1867 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1867.
4 Klaas Jacobs HIEMSTRA, geboren op 16-04-1871 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.4.1.2.
5 Dieuwke Jacobs HIEMSTRA, geboren op 15-03-1874 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.4.1.3.

1.1.3.4.1.1 Wijke Jacobs HIEMSTRA is geboren op 28-08-1863 in Beetgum (Fr), dochter van Jacob Klazes HIEMSTRA en Rinske Feddriks Stambergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1863. Wijke Jacobs is overleden op 22-08-1930 in Menaldumadeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1930. Wijke Jacobs trouwde, 21 jaar oud, op 21-05-1885 in Menaldumadeel met Meindert Meintes Ringia, 25 jaar oud. Meindert Meintes is geboren op 12-06-1859 in Beetgum (Fr), zoon van Meinte Meinderts Ringia en Antje Eeltjes van Loon. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-06-1859. Meindert Meintes is overleden op 26-06-1927 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1927.

Kinderen van Wijke Jacobs en Meindert Meintes:
1 Meinte Meinderts Ringia, geboren op 19-03-1886 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1886. Meinte Meinderts is overleden op 15-12-1886 in Het Bildt, 8 maanden oud.
2 Rinske Meinderts Ringia, geboren op 17-03-1887 in Het Bildt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1887. Rinske Meinderts is overleden op 27-12-1887 in Het Bildt, 9 maanden oud.
3 Rinske Meinderts Ringia, geboren op 08-12-1888 in Sint Annaparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.3.4.1.1.1.
4 Tetje Meinderts Ringia, geboren op 26-01-1890 in Sint Annaparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.3.4.1.1.2.
5 Antje Meinderts Ringia, geboren op 31-07-1892 in Sint Annaparochie (Het Bildt) Volgt 1.1.3.4.1.1.3.
6 Dieuwke Meinderts Ringia, geboren op 06-09-1902 in Menaldumadeel Volgt 1.1.3.4.1.1.4.

1.1.3.4.1.1.1 Rinske Meinderts Ringia is geboren op 08-12-1888 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Meindert Meintes Ringia en Wijke Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1888. Rinske Meinderts is overleden op 08-10-1974 in Menaldumadeel, 85 jaar oud. Zij is begraven te Beetgum (Fr). Rinske Meinderts trouwde, 21 jaar oud, op 12-05-1910 in Menaldumadeel met Johannes Jacobs HIEMSTRA, 26 jaar oud. Johannes Jacobs is geboren op 07-09-1883 in Menaldum (Fr), zoon van Jacob Pieters HIEMSTRA en Dirkje Johannes Gerrytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1883. Johannes Jacobs is overleden op 18-12-1951 in Menaldumadeel, 68 jaar oud. Hij is begraven te Beetgum (Fr).

Kinderen van Rinske Meinderts en Johannes Jacobs:
1 NN HIEMSTRA, levenloos geboren dochter, geboren op 11-07-1919 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1919.
2 Meindert Johannes HIEMSTRA, geboren op 12-06-1924. Meindert Johannes is overleden op 19-08-1998, 74 jaar oud. Hij is begraven te Beetgum (Fr).
Notitie bij overlijden van Meindert Johannes: gehuwd

1.1.3.4.1.1.2 Tetje Meinderts Ringia is geboren op 26-01-1890 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Meindert Meintes Ringia en Wijke Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1890. Tetje Meinderts trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1915 in Menaldumadeel met Thomas Tjerks Haagsma, 28 jaar oud. Thomas Tjerks is geboren op 06-07-1886 in Dronrijp (Fr), zoon van Tjerk Haagsma en Trijntje Ringia. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1886.

1.1.3.4.1.1.3 Antje Meinderts Ringia is geboren op 31-07-1892 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Meindert Meintes Ringia en Wijke Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1892. Antje Meinderts is overleden op 21-10-1942 in Leeuwarden, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1942. Zij is begraven te Minnertsga (Fr). Antje Meinderts trouwde, 22 jaar oud, op 20-05-1915 in Menaldumadeel met Job Jans Sytsma, 26 jaar oud. Job Jans is geboren op 13-12-1888 in Beetgum (Fr), zoon van Jan Sytsma en Adriaantje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1888.

Kinderen van Antje Meinderts en Job Jans:
1 Wijke Sijtsma.
2 Jan Sijtsma, geboren in 1923.
3 Jaantje Sijtsma, geboren in 1927.

1.1.3.4.1.1.4 Dieuwke Meinderts Ringia is geboren op 06-09-1902 in Menaldumadeel, dochter van Meindert Meintes Ringia en Wijke Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1902. Dieuwke Meinderts trouwde met Andries Tuinman.

Kind van Dieuwke Meinderts en Andries:
1 NN Tuinman, levenloos geboren zoon, geboren op 03-03-1928 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1928.

1.1.3.4.1.2 Klaas Jacobs HIEMSTRA is geboren op 16-04-1871 in Beetgum (Fr), zoon van Jacob Klazes HIEMSTRA en Rinske Feddriks Stambergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1871. Klaas Jacobs trouwde, 30 jaar oud, op 11-07-1901 in Menaldumadeel met Dieuwke Jouws Wijma, 28 jaar oud. Dieuwke Jouws is geboren op 02-06-1873 in Beetgum (Fr), dochter van Jouw Abrahams Wijma en Wintje Jans Wijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1873.

1.1.3.4.1.3 Dieuwke Jacobs HIEMSTRA is geboren op 15-03-1874 in Beetgum (Fr), dochter van Jacob Klazes HIEMSTRA en Rinske Feddriks Stambergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1874. Dieuwke Jacobs trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1899 in Menaldumadeel met Klaas Pieters Vonk, 27 jaar oud. Klaas Pieters is geboren op 24-01-1872 in Menaldum (Fr), zoon van Pieter Klazes Vonk en Uilkje Pieters Brouwers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1872.

Kind van Dieuwke Jacobs en Klaas Pieters:
1 Jacob Klazes Vonk, geboren op 09-06-1900 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1900.

1.1.3.4.2 Klaasje Klazes HIEMSTRA is geboren op 18-12-1836 in Beetgum (Fr), dochter van Klaas Jacobs HIEMSTRA en Wijke Sijbrens Heslinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1836. Klaasje Klazes is overleden op 28-02-1902 in Menaldumadeel, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1902.
Notitie bij overlijden van Klaasje Klazes: Was bij overlijden gehuwd
Klaasje Klazes trouwde, 39 jaar oud, op 16-03-1876 in Menaldumadeel met Bauke Jacobs Kuik, 38 jaar oud. Bauke Jacobs is geboren op 27-05-1837 in Beetgum (Fr), zoon van Jacob Baukes Kuik en Janke Foppes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1837.

1.1.3.4.3 Trijntje Klazes HIEMSTRA is geboren op 12-12-1838 in Beetgum (Fr), dochter van Klaas Jacobs HIEMSTRA en Wijke Sijbrens Heslinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1838. Trijntje Klazes is overleden op 26-02-1917 in Menaldumadeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1917. Trijntje Klazes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 31-05-1866 in Menaldumadeel met Abe Pieters Braaksma, 29 jaar oud. Abe Pieters is geboren op 27-02-1837 in Marssum (Fr), zoon van Pieter Aebes Braaksma en Ymkje Oebeles van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1837. Abe Pieters is overleden op 22-02-1869 in Menaldumadeel, 31 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 28-11-1872 in Menaldumadeel met Aldert Jacobs Ronda, 36 jaar oud. Aldert Jacobs is geboren op 04-06-1836 in Menaldum (Fr), zoon van Jacob Franzes Ronda en Froukje Rientzes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1836. Aldert Jacobs is overleden op 07-05-1923 in Menaldumadeel, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1923.

Kinderen van Trijntje Klazes en Abe Pieters:
1 NN Braaksma, levenloos geboren zoon, geboren op 23-11-1867 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1867.
2 Pieter Abes Braaksma, geboren op 18-12-1868 in Marssum (Fr) Volgt 1.1.3.4.3.1.
Kinderen van Trijntje Klazes en Aldert Jacobs:
1 Wijke Alderts Ronda, geboren op 01-09-1873 in Engelum (Menaldumadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1873. Wijke Alderts is overleden op 14-07-1933 in Menaldumadeel, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wijke Alderts: gehuwd
2 Jacob Alderts Ronda, geboren op 25-12-1874 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1874. Jacob Alderts is overleden op 01-07-1937 in Leeuwarden, 62 jaar oud.
3 Froukje Alderts Ronda, geboren op 27-02-1878 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1878. Froukje Alderts is overleden op 11-06-1879 in Menaldumadeel, 1 jaar oud.

1.1.3.4.3.1 Pieter Abes Braaksma is geboren op 18-12-1868 in Marssum (Fr), zoon van Abe Pieters Braaksma en Trijntje Klazes HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1868. Pieter Abes trouwde, 24 jaar oud, op 25-05-1893 in Menaldumadeel met Sytske Wigles HIEMSTRA, 21 jaar oud. Sytske Wigles is geboren op 17-09-1871 in Beetgum (Fr), dochter van Wigle Hyltjes HIEMSTRA en Bieke Koenes van der Wijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1871. Sytske Wigles is overleden op 02-01-1919 in Menaldumadeel, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1919.

Kinderen van Pieter Abes en Sytske Wigles:
1 Ebe Pieters Braaksma, geboren op 01-01-1894 in Menaldum (Fr). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1894.
2 Wigle Pieters Braaksma, geboren op 12-04-1896 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1896.
3 Trijntje Pieters Braaksma, geboren op 29-12-1900 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1900.

1.1.3.4.4 Sybren Klazes HIEMSTRA is geboren op 02-03-1841 in Beetgum (Fr), zoon van Klaas Jacobs HIEMSTRA en Wijke Sijbrens Heslinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1841. Sybren Klazes is overleden op 07-10-1932 in Het Bildt, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1932. Sybren Klazes trouwde, 31 jaar oud, op 16-05-1872 in Menaldumadeel met Tjitske Minnes Schiphof, 34 jaar oud. Tjitske Minnes is geboren op 28-05-1837 in Berlikum (Fr), dochter van Minne Reins Schiphof en Wypkje Jeltes Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1837. Tjitske Minnes is overleden op 14-03-1915 in Het Bildt, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1915.

1.1.3.5 Rymke Jacobs HIEMSTRA is geboren op 10-04-1812 in Beetgum (Fr), dochter van Jacob Yedes HIEMSTRA en Trijntje Franzes Poelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1812. Rymke Jacobs is overleden op 29-12-1881 in Menaldumadeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1881. Rymke Jacobs trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1844 in Menaldum (Fr) met Pieter Rientzes Stellingwerf, 27 jaar oud. Pieter Rientzes is geboren op 08-01-1817 in Beetgum (Fr), zoon van Rients Pieters Stellingwerf en Jitske Louws Swart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1817. Pieter Rientzes is overleden op 14-03-1881 in Menaldum (Fr), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1881.

Kind van Rymke Jacobs en Pieter Rientzes:
1 Jacob Pieters Stellingwerf, geboren op 06-02-1853 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.5.1.

1.1.3.5.1 Jacob Pieters Stellingwerf is geboren op 06-02-1853 in Beetgum (Fr), zoon van Pieter Rientzes Stellingwerf en Rymke Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1853. Jacob Pieters is overleden op 29-10-1927 in Avereest (Ov), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-11-1927.
Notitie bij overlijden van Jacob Pieters: gehuwd
Jacob Pieters trouwde, 32 jaar oud, op 28-05-1885 in Menaldumadeel met Sjoerdtje Annes van der Weit, 31 jaar oud. Sjoerdtje Annes is geboren op 24-07-1853 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Anne Jans van der Weit en Sytske Berends de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1853.

1.1.3.6 Pieter Jacobs HIEMSTRA is geboren op 18-03-1819 in Beetgum (Fr), zoon van Jacob Yedes HIEMSTRA en Trijntje Franzes Poelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1819. Pieter Jacobs is overleden op 23-12-1893 in Menaldumadeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1893.
Notitie bij overlijden van Pieter Jacobs: akte gecontroleerd
Pieter Jacobs trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1847 in Menaldum (Fr) met Pietertje Klazes Koopmans, 24 jaar oud. Pietertje Klazes is geboren op 29-06-1822 in Beetgum (Fr), dochter van Klaas Martens Koopmans en Grietje Pieters Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1822. Pietertje Klazes is overleden op 06-02-1908 in Menaldum (Fr), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1908.

Kinderen van Pieter Jacobs en Pietertje Klazes:
1 Grietje Pieters HIEMSTRA, geboren op 11-04-1850 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.6.1.
2 Jacob Pieters HIEMSTRA, geboren op 19-04-1856 in Engelum (Menaldumadeel) Volgt 1.1.3.6.2.

1.1.3.6.1 Grietje Pieters HIEMSTRA is geboren op 11-04-1850 in Beetgum (Fr), dochter van Pieter Jacobs HIEMSTRA en Pietertje Klazes Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1850. Grietje Pieters is overleden op 19-06-1911 in Menaldumadeel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1911. Grietje Pieters trouwde, 33 jaar oud, op 17-05-1883 in Menaldumadeel met Jacob Hettes Douma, 29 jaar oud. Jacob Hettes is geboren op 02-05-1854 in Menaldum (Fr), zoon van Hette Joukes Douma en Klaaske Jacobs de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1854. Jacob Hettes is overleden op 02-05-1927 in Tzummarum (Barradeel), 73 jaar oud.

Kinderen van Grietje Pieters en Jacob Hettes:
1 Pietje Jacobs Douma, geboren op 30-04-1884 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.6.1.1.
2 Klaaske Jacobs Douma, geboren op 08-04-1888 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.6.1.2.

1.1.3.6.1.1 Pietje Jacobs Douma is geboren op 30-04-1884 in Menaldum (Fr), dochter van Jacob Hettes Douma en Grietje Pieters HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1884. Pietje Jacobs trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1906 in Menaldumadeel met Jan Gosses Terpstra, 25 jaar oud. Jan Gosses is geboren op 06-11-1880 in Menaldum (Fr), zoon van Gosse Tjeerds Terpstra en Trijntje Symons de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1880.

1.1.3.6.1.2 Klaaske Jacobs Douma is geboren op 08-04-1888 in Menaldum (Fr), dochter van Jacob Hettes Douma en Grietje Pieters HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1888. Klaaske Jacobs trouwde, 28 jaar oud, op 05-04-1917 in Menaldumadeel met Hendrik Gerrits Berkenpas, 25 jaar oud. Hendrik Gerrits is geboren op 14-03-1892 in Dronrijp (Fr), zoon van Gerrit Berkenpas en Dieuwke Schotanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1892.

1.1.3.6.2 Jacob Pieters HIEMSTRA is geboren op 19-04-1856 in Engelum (Menaldumadeel), zoon van Pieter Jacobs HIEMSTRA en Pietertje Klazes Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1856. Jacob Pieters is overleden op 05-06-1914 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1914.
Notitie bij overlijden van Jacob Pieters: Was bij overlijden weduwnaar.
Jacob Pieters trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1881 in Menaldumadeel met Dirkje Johannes Gerrytsma, 24 jaar oud. Dirkje Johannes is geboren op 10-02-1857 in Beetgum (Fr), dochter van Johannes Gerbens Gerrytsma en Trijntje Wybrens Groeneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1857. Dirkje Johannes is overleden op 29-08-1891 in Menaldumadeel, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-08-1891.
Notitie bij overlijden van Dirkje Johannes: Was bij overlijden gehuwd

Kinderen van Jacob Pieters en Dirkje Johannes:
1 Pieter Jacobs HIEMSTRA, geboren op 25-09-1881 in Beetgum (Fr) Volgt 1.1.3.6.2.1.
2 Johannes Jacobs HIEMSTRA, geboren op 07-09-1883 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.6.2.2.
3 Trijntje Jacobs HIEMSTRA, geboren op 18-05-1885 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1885. Trijntje Jacobs is overleden op 17-10-1886 in Menaldumadeel, 1 jaar oud.
4 Trijntje Jacobs HIEMSTRA, geboren op 11-09-1887 in Menaldum (Fr) Volgt 1.1.3.6.2.3.
5 Gerben Jacobs HIEMSTRA, geboren op 04-01-1890 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1890. Gerben Jacobs is overleden op 05-07-1907 in Menaldumadeel, 17 jaar oud.

1.1.3.6.2.1 Pieter Jacobs HIEMSTRA is geboren op 25-09-1881 in Beetgum (Fr), zoon van Jacob Pieters HIEMSTRA en Dirkje Johannes Gerrytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1881. Pieter Jacobs trouwde, 28 jaar oud, op 23-10-1909 in Leeuwarderadeel met Fimkje Dirks Gatsonides, 25 jaar oud. Fimkje Dirks is geboren op 24-09-1884 in Lekkum (Leeuwarderadeel), dochter van Dirk Gatsonides en Gerritje van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1884.

Kind van Pieter Jacobs en Fimkje Dirks:
1 Johannes Pieters HIEMSTRA, geboren omstreeks 1917. Johannes Pieters is overleden op 24-04-1940 in Leeuwarden, ongeveer 23 jaar oud. Johannes Pieters bleef ongehuwd.

1.1.3.6.2.2 Johannes Jacobs HIEMSTRA is geboren op 07-09-1883 in Menaldum (Fr), zoon van Jacob Pieters HIEMSTRA en Dirkje Johannes Gerrytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1883. Johannes Jacobs is overleden op 18-12-1951 in Menaldumadeel, 68 jaar oud. Hij is begraven te Beetgum (Fr). Johannes Jacobs trouwde, 26 jaar oud, op 12-05-1910 in Menaldumadeel met Rinske Meinderts Ringia, 21 jaar oud. Rinske Meinderts is geboren op 08-12-1888 in Sint Annaparochie (Het Bildt), dochter van Meindert Meintes Ringia en Wijke Jacobs HIEMSTRA. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1888. Rinske Meinderts is overleden op 08-10-1974 in Menaldumadeel, 85 jaar oud. Zij is begraven te Beetgum (Fr).

Kinderen van Johannes Jacobs en Rinske Meinderts:
1 NN HIEMSTRA, levenloos geboren dochter, geboren op 11-07-1919 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1919.
2 Meindert Johannes HIEMSTRA, geboren op 12-06-1924. Meindert Johannes is overleden op 19-08-1998, 74 jaar oud. Hij is begraven te Beetgum (Fr).
Notitie bij overlijden van Meindert Johannes: gehuwd

1.1.3.6.2.3 Trijntje Jacobs HIEMSTRA is geboren op 11-09-1887 in Menaldum (Fr), dochter van Jacob Pieters HIEMSTRA en Dirkje Johannes Gerrytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1887. Trijntje Jacobs trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1910 in Menaldumadeel met Lykele Jurjens Algra, 22 jaar oud. Lykele Jurjens is geboren op 16-02-1888 in Menaldum (Fr), zoon van Jurjen Algra en Bottje Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1888.

1.1.4 Pieter Ydes HIEMSTRA is geboren op 10-03-1771 in Beetgum (Fr), zoon van Yde Bockes (HIEMSTRA) en Reinsch Jacobs. Hij is gedoopt op 19-05-1771 in Beetgum (Fr). Pieter Ydes is overleden op 31-07-1826 in Het Bildt, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-07-1826.
Notitie bij overlijden van Pieter Ydes: gehuwd.
Pieter Ydes trouwde met Antje Taekes. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-08-1809 in Beetgum (Fr).
Notitie bij het huwelijk: PIETER IEDES en ANTJE TEEKES. Volgens het trouwregister Beetgum kwam Antje Taekes van Sint Jacobiparochie, maar volgens het trouwregister van Sint Annaparochie (attestatie 04-08-1809) kwam ze uit Sint Annaparochie.
Antje Taekes is geboren omstreeks 1767 in Sint Annaparochie (Het Bildt). Antje Taekes is overleden op 12-06-1840 in Menaldumadeel, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1840.
Notitie bij overlijden van Antje Taekes: Volgens overlijdens akte Antje Taekes Hiemstra, weduwe ?

1.2 Minke Bockes (HIEMSTRA), dochter van Bocke Zydses (HIEMSTRA) en Grietje Ydes. Zij is gedoopt op 13-02-1729 in Marssum (Fr). Minke Bockes trouwde met Pijtter Thijssen.

Kinderen van Minke Bockes en Pijtter Thijssen:
1 Thijssen Pijtters. Hij is gedoopt op 13-02-1757 in Beetgum (Fr).
2 Grytje Pijtters. Zij is gedoopt op 17-02-1760 in Beetgum (Fr).
3 Bokke Pijtters, geboren op 15-01-1768 in Beetgum (Fr). Hij is gedoopt op 20-03-1768 in Beetgum (Fr).
4 Doekele Pijtters, geboren op 10-04-1771 in Beetgum (Fr). Zij is gedoopt op 18-12-1774 in Beetgum (Fr).

Index

, Antje Taekes (*±1767, †12-06-1840) [Partner van 1.1.4]
, Bokke Pijtters (*15-01-1768) [Zoon van 1.2]
, Doekele Pijtters (*10-04-1771) [Dochter van 1.2]
, Grietje Ydes (*±1700) [Partner van 1]
, Grytje Pijtters (~17-02-1760) [Dochter van 1.2]
, Jacob Hoytes [Schoonouder van 1.1]
, Kornelis Johannes [Schoonouder van 1.1.1.2]
, Lijsbert Jacobs [Schoonouder van 1.1.2.1]
, Neeltje Jisses (*±1755, †14-04-1823) [Schoonouder van 1.1.1.2]
, Pijtter Thijssen [Partner van 1.2]
, Reinsch Jacobs (~06-02-1727) [Partner van 1.1]
, Rigtje Hendriks [Schoonouder van 1.1.1.2]
, Rintje Jansen [Schoonouder van 1.1.1.1.1]
, Siemen Wiegers [Schoonouder van 1.1.1.2.4]
, Thijssen Pijtters (~13-02-1757) [Zoon van 1.2]
, Yttje Gerbens [Schoonouder van 1.1.1.2.4]
(HIEMSTRA), Bocke Zydses (*±1700, †±1745) [Nummer 1]
(HIEMSTRA), Gertje Ydes (*23-06-1760) [Dochter van 1.1]
(HIEMSTRA), Grietje Ydes (~08-06-1755) [Dochter van 1.1]
(HIEMSTRA), Minke Bockes (~13-02-1729) [Nummer 1.2]
(HIEMSTRA), Syds Bockes (~25-06-1724) [Zoon van 1]
(HIEMSTRA), Syds Bockes (~28-11-1734) [Zoon van 1]
(HIEMSTRA), Trijntie Bockes (~25-05-1732) [Dochter van 1]
(HIEMSTRA), Yde Bockes (~15-07-1725) [Nummer 1.1]
Akker van den, Aalbert [Schoonouder van 1.1.3.1.2.3]
Akker van den, Maasje (*±1869) [Partner van 1.1.3.1.2.3]
Algra, Hyke Jurjens (*07-10-1892, †06-09-1955) [Partner van 1.1.3.1.2.1.2]
Algra, Jantje Pieters (*±1755, †23-08-1826) [Partner van 1.1.1]
Algra, Jurjen [Schoonouder van 1.1.3.6.2.3] [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1.2]
Algra, Lykele Jurjens (*16-02-1888) [Partner van 1.1.3.6.2.3]
Althuis, Dirk Thomas (*12-03-1895, †11-05-1979) [Partner van 1.1.1.1.4.1.1]
Althuis, Thomas [Schoonouder van 1.1.1.1.4.1.1]
Bak, Marianne (*27-07-1946) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.5.1]
Bakhuis, Rinske [Schoonouder van 1.1.3.3.2.2]
Bakker, Arjen Cornelis (*±1836) [Partner van 1.1.3.3.4]
Bakker, Cornelis (*31-07-1941) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.1]
Bakker, Cornelis Arjens [Schoonouder van 1.1.3.3.4]
Bakker, Daniëlle Bernadette Helene Marie [Dochter van 1.1.3.1.1.1.2.1]
Bakker, Dirkje Tijmens (*±1880) [Partner van 1.1.3.3.2.3]
Bakker, Saakje Jogchems [Schoonouder van 1.1.1.1.3.3]
Bakker, Sandra Johanna Maria [Dochter van 1.1.3.1.1.1.2.1]
Bakker, Tijmen [Schoonouder van 1.1.3.3.2.3]
Bakker, Tjedje AEdzes (*±1793, †22-10-1845) [Schoonouder van 1.1.1.1.6]
Bakker (HIEMSTRA), Antje Christina (*21-09-1942) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.2]
Berg van der, Pieter Klazes (*17-01-1837, †27-08-1889) [Schoonouder van 1.1.3.3.1.1]
Berg van der, Pietje Pieters (*28-07-1864, †05-01-1930) [Partner van 1.1.3.3.1.1]
Berkenpas, Gerrit [Schoonouder van 1.1.3.6.1.2]
Berkenpas, Hendrik Gerrits (*14-03-1892) [Partner van 1.1.3.6.1.2]
Bijl, Annie [Partner van 1.1.3.1.1.1.6]
BIJLSMA, Kunje (*01-04-1922, †05-06-2005) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.2]
BIKKEL, Carlo (*23-09-1971) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.2.2]
BIKKEL, Gerrit Andreas Johannes (*24-01-1913, †01-03-1997) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.2]
BIKKEL, Johannes Martinus (*11-05-1942) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.2]
BIKKEL, Michel (*11-09-1967) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.2.1]
Blanksma, Hette Cornelis (*21-08-1808, †12-05-1895) [Schoonouder van 1.1.1.1.6.1]
Blanksma, Janke Hettes (*22-09-1850, †29-08-1924) [Partner van 1.1.1.1.6.1]
Blok de, Elodia Elisabeth (*30-07-1944) [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.3]
Boer de, Antje Tjebbes (*±1838, †13-08-1918) [Partner van 1.1.1.2.1.2]
Boer de, Marten Dirks (*07-06-1845) [Schoonouder van 1.1.3.1.2.2]
Boer, Peter Hans (*24-06-1965) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.3.2]
Boer de, Peterina Martine [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.5.2]
Boer de, Rymkje Klaaszens [Schoonouder van 1.1.3]
Boer de, Taetske Martens (*21-07-1875, †27-06-1930) [Partner van 1.1.3.1.2.2]
Boersma, Antje Jans [Schoonouder van 1.1.3.2]
Boontje, Dirk Thomas (*31-01-1839, †01-07-1917) [Schoonouder van 1.1.3.1.5.1]
Boontje, NN (*13-02-1906) [Dochter van 1.1.3.1.5.1]
Boontje, Thomas Dirks (*27-01-1870) [Partner van 1.1.3.1.5.1]
Bos, Hiske Ypes [Schoonouder van 1.1.1.2.3]
Bosma, Grietje Klazes (*17-05-1816) [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1]
Bouma, Klaas Rienks [Schoonouder van 1.1.2.1]
Bouma, Trijntje Klazes (*03-03-1805, †10-12-1868) [Partner van 1.1.2.1]
Boutsma, Jan Egberts [Schoonouder van 1.1.1.2.2]
Boutsma, Klaaske Jans (*16-08-1817, †06-02-1871) [Partner van 1.1.1.2.2]
Braaksma, Abe Pieters (*27-02-1837, †22-02-1869) [Partner van 1.1.3.4.3]
Braaksma, Ebe Pieters (*01-01-1894) [Zoon van 1.1.3.4.3.1]
Braaksma, NN (*23-11-1867) [Zoon van 1.1.3.4.3]
Braaksma, Pieter Abes (*18-12-1868) [Nummer 1.1.3.4.3.1]
Braaksma, Pieter Aebes [Schoonouder van 1.1.3.4.3]
Braaksma, Trijntje Pieters (*29-12-1900) [Dochter van 1.1.3.4.3.1]
Braaksma, Wigle Pieters (*12-04-1896) [Zoon van 1.1.3.4.3.1]
Brink, Antje (*19-11-1935) [Dochter van 1.1.3.1.1.1.5]
Brink, Bernardus (*30-11-1912, †27-02-1990) [Partner van 1.1.3.1.1.1.5]
Brink, Geertruida (*08-03-1950) [Nummer 1.1.3.1.1.1.5.1]
Broersma, Hans [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.4.2]
Brouwer, Jeltje Reimers (*30-12-1840) [Partner van 1.1.3.3.5]
Brouwer, Reimer Gerbens [Schoonouder van 1.1.3.3.5]
Brouwers, Dirk Willems (*19-09-1858, †03-12-1935) [Partner van 1.1.3.1.3.1]
Brouwers, Uilkje Pieters [Schoonouder van 1.1.3.4.1.3]
Brouwers, Willem Jochums [Schoonouder van 1.1.3.1.3.1]
Bruinsma, Eeke Rommerts [Schoonouder van 1.1.3.1.2]
Bujok, Janosz (*11-02-1957) [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.5]
Claassen, Ilze Snezana Mariëtte (*21-12-2000) [Dochter van 1.1.3.1.1.1.3.3.1]
Claassen, Richard Theodorus Petrus (*14-04-1972) [Partner van 1.1.3.1.1.1.3.3.1]
Cuperus, Fokke [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.2] [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.3]
Cuperus, Hiltje Fokkes (*17-05-1890, †15-06-1980) [Partner van 1.1.1.1.5.1.2]
Cuperus, Jacob Fokkes (*31-08-1897, †14-01-1981) [Partner van 1.1.1.1.5.1.3]
Dake, Adriana Lena (*29-06-1912, †29-08-1977) [Partner van 1.1.3.1.1.1.4]
Dake, Anthony Willem Johannis (*18-09-1881) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.1] [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.4]
Dake, Lena Adriana (*21-07-1906, †12-02-1987) [Partner van 1.1.3.1.1.1.1]
Daniel, Raymond [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.3.2]
Dijk van, Geesje [Schoonouder van 1.1.1.1.4.2.1]
Dijk van, Sybren Tjitzes [Schoonouder van 1.1.1.1.4.1]
Dijk van, Tjitske Sybrens (*30-10-1861, †10-09-1936) [Partner van 1.1.1.1.4.1]
Dijkstra, Andrieske Pieters (*26-05-1837, †29-05-1924) [Nummer 1.1.1.1.1.2]
Dijkstra, Antje Sydzes (*28-06-1852) [Dochter van 1.1.1.2.3]
Dijkstra, Baukje Broers (*26-11-1862) [Dochter van 1.1.1.2.1.1]
Dijkstra, Broer Sjoerds (*27-12-1834, †17-05-1904) [Nummer 1.1.1.2.1.1]
Dijkstra, Froukje Rientzes [Schoonouder van 1.1.3.4.3]
Dijkstra, Grietje Heins [Schoonouder van 1.1.3.3.1]
Dijkstra, Hiske Sydzes (*17-02-1851) [Dochter van 1.1.1.2.3]
Dijkstra, Hoite Sydzes (*07-09-1867) [Zoon van 1.1.1.2.3]
Dijkstra, Janke Foppes [Schoonouder van 1.1.3.4.2]
Dijkstra, Jantje Pieters (*27-12-1841, †09-10-1909) [Nummer 1.1.1.1.1.3]
Dijkstra, Jantje Sydzes (*02-03-1857) [Dochter van 1.1.1.2.3]
Dijkstra, Jantje Sydzes (*27-07-1860) [Dochter van 1.1.1.2.3]
Dijkstra, Jipke Sjoerds (*07-11-1841, †13-12-1844) [Dochter van 1.1.1.2.1]
Dijkstra, Marijke Klazes [Schoonouder van 1.1.1.1.3.1]
Dijkstra, NN (*01-07-1851) [Zoon van 1.1.1.2.1]
Dijkstra, NN (*19-04-1854) [Zoon van 1.1.1.2.1]
Dijkstra, NN (*26-02-1859) [Zoon van 1.1.1.2.3]
Dijkstra, NN (*15-02-1864) [Zoon van 1.1.1.2.3]
Dijkstra, NN (*14-02-1866) [Zoon van 1.1.1.2.3]
Dijkstra, NN (*13-05-1871) [Dochter van 1.1.1.2.1.2]
Dijkstra, Pieter Rintjes (*27-10-1801, †01-05-1871) [Partner van 1.1.1.1.1]
Dijkstra, Pietje Pieters (*14-09-1830, †22-01-1855) [Dochter van 1.1.1.1.1]
Dijkstra, Rinske Pieters (*21-02-1845, †17-01-1914) [Nummer 1.1.1.1.1.4]
Dijkstra, Sjoerd Broers (*±1811, †11-03-1866) [Partner van 1.1.1.2.1]
Dijkstra, Trijntje Pieters (*28-11-1827, †01-01-1870) [Dochter van 1.1.1.1.1]
Dijkstra, Willem Sjoerds (*17-05-1836, †27-07-1836) [Zoon van 1.1.1.2.1]
Dijkstra, Willem Sjoerds (*04-06-1837, †24-03-1904) [Nummer 1.1.1.2.1.2]
Dijkstra, Ytje Pieters (*30-08-1833, †11-07-1917) [Nummer 1.1.1.1.1.1]
Disselsma, Jan Jaspers (*24-03-1841) [Partner van 1.1.1.1.1.2]
Disselsma, Jasper Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2]
Donia, Akke Aukes [Schoonouder van 1.1.3.3.2.1]
Dooper, Dennis (*01-05-1973) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.5.2]
Dooper, Jelle Gerardus (*03-12-1946) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.5]
Dooper, Joppe Sten (*17-02-2004) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.2.5.1]
Dooper, Lieuwe Bernardus [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.5]
Dooper, Patrick (*13-08-1970) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.5.1]
Douma, Hette Joukes (*15-03-1818, †26-04-1862) [Schoonouder van 1.1.3.6.1]
Douma, Jacob Hettes (*02-05-1854, †02-05-1927) [Partner van 1.1.3.6.1]
Douma, Klaaske Jacobs (*08-04-1888) [Nummer 1.1.3.6.1.2]
Douma, Pietje Jacobs (*30-04-1884) [Nummer 1.1.3.6.1.1]
Dulk den, Cornelis [Schoonouder van 1.1.3.1.2.3.1]
Dulk den, Jacob (*±1897) [Partner van 1.1.3.1.2.3.1]
Elferen van, Judith (*22-09-1966) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.3.1]
Engelsma, Wigly (*21-12-1953) [Partner van 1.1.3.1.1.1.4.1.1]
Esveld van, Janny Maria [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.5]
Eyhout, Hendrika Wilhelmina (*17-06-1938) [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.2]
Fenstra, Anne [Schoonouder van 1.1.1.2.1.1]
Fenstra, Wijke Annes (*04-08-1832, †28-04-1910) [Partner van 1.1.1.2.1.1]
Fokkema, Minke Tjeerds [Schoonouder van 1.1.3.1.2]
Fopma, Foppe Riemers (*27-09-1859, †02-02-1863) [Zoon van 1.1.3.3.2]
Fopma, Foppe Riemers (*08-09-1873) [Zoon van 1.1.3.3.2]
Fopma, Gerrit Riemers (*08-09-1873, †20-02-1941) [Nummer 1.1.3.3.2.3]
Fopma, Riemer Roelofs (*22-08-1827, †04-08-1893) [Partner van 1.1.3.3.2]
Fopma, Rinske Riemers (*20-11-1862, †31-05-1863) [Dochter van 1.1.3.3.2]
Fopma, Rinske Riemers (*24-08-1866) [Nummer 1.1.3.3.2.2]
Fopma, Roelof Gerryts [Schoonouder van 1.1.3.3.2]
Fopma, Roelof Riemers (*29-06-1857, †31-05-1930) [Nummer 1.1.3.3.2.1]
Foppes, Grietje [Schoonouder van 1.1.3.3]
Fransen, Diana [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.4.3]
Gatsonides, Dirk [Schoonouder van 1.1.3.6.2.1]
Gatsonides, Fimkje Dirks (*24-09-1884) [Partner van 1.1.3.6.2.1]
Geelhoed, Janna Johanna Adriana (*30-10-1935) [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.1]
Gerrytsma, Dirkje Johannes (*10-02-1857, †29-08-1891) [Partner van 1.1.3.6.2]
Gerrytsma, Johannes Gerbens [Schoonouder van 1.1.3.6.2]
Goot van der, Antje (*20-03-1896) [Partner van 1.1.3.1.2.1.3]
Goot van der, Oene [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1.3]
Groeneveld, Aukje Arjens (*20-09-1857, †07-04-1936) [Schoonouder van 1.1.1.1.6.1.1]
Groeneveld, Trijntje Wybrens [Schoonouder van 1.1.3.6.2]
Haadsma, Jantje Rinzes [Schoonouder van 1.1.3.3.5]
Haagsma, Thomas Tjerks (*06-07-1886) [Partner van 1.1.3.4.1.1.2]
Haagsma, Tjerk (*04-11-1865, †17-01-1948) [Schoonouder van 1.1.3.4.1.1.2]
Haaitzes, Wytske [Schoonouder van 1.1.3.1]
Haan de, Trijntje Symons [Schoonouder van 1.1.3.6.1.1]
Haasnoot, Meijntje [Schoonouder van 1.1.3.1.2.3.1]
Hakkenberg van Gaasbeek, Johanna Petronella Jeanette Hendrika Wilhelmina (*24-10-1915) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.3]
HEINS, Elias Sytse (*12-07-1889, †21-01-1975) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2]
HEINS, Johanna Maria (*17-01-1914, †11-07-2006) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2]
Hemrica, Anne Jacobs [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4]
Hemrica, Jacob Annes (*13-01-1844) [Partner van 1.1.1.1.1.4]
Hermans, Christian (*25-07-1980) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.3.2]
Hermans, Gerardus (*29-04-1971) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.3.2]
Hermans, Henrikus (*16-04-1945) [Partner van 1.1.3.1.1.1.3.2]
Hermans, Johannes (*28-07-1974) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.3.2]
Heslinga, Afke Gerbens [Schoonouder van 1.1.3.3.4]
Heslinga, Sijbren Scheltes [Schoonouder van 1.1.3.4]
Heslinga, Wijke Sijbrens (*19-11-1806, †23-03-1895) [Partner van 1.1.3.4]
HIEMSTRA, (*±1950) [Dochter van 1.1.3.1.1.1.4]
HIEMSTRA, Aaltje Lumes (*01-03-1881) [Dochter van 1.1.1.1.5.1]
HIEMSTRA, Akke Ydes (*02-04-1803, †15-09-1890) [Nummer 1.1.1.1.1]
HIEMSTRA, Anita (*28-09-1961) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.2.1]
HIEMSTRA, Anthonie (*08-08-1932, †31-08-1932) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.1]
HIEMSTRA, Anthonie Jacob Yde (*16-09-1930, †10-11-1930) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.1]
HIEMSTRA, Anthonij Jacob (*10-08-1935) [Nummer 1.1.3.1.1.1.4.1]
HIEMSTRA, Antje Bokkes (*07-12-1787, †12-12-1825) [Nummer 1.1.1.2]
HIEMSTRA, Bas (*23-04-1983) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.2.6]
HIEMSTRA, Bokke Ydes (*25-05-1806, †04-09-1852) [Nummer 1.1.1.1.2]
HIEMSTRA, Bokke Yedes (*?-09-1752, †04-05-1828) [Nummer 1.1.1]
HIEMSTRA, Christiaan (*05-02-1921, †12-08-1994) [Nummer 1.1.3.1.1.1.6]
HIEMSTRA, Christina Maria (*30-10-1943) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.5]
HIEMSTRA, Christina Maria (*09-08-1949) [Nummer 1.1.3.1.1.1.3.2]
HIEMSTRA, Cornelis (*23-08-1915, †±1985) [Nummer 1.1.3.1.1.1.4]
HIEMSTRA, Dieuwke Jacobs (*15-03-1874) [Nummer 1.1.3.4.1.3]
HIEMSTRA, Evert Ydes (*12-10-1831, †06-11-1911) [Nummer 1.1.3.1.2]
HIEMSTRA, Evert Ydes (*12-12-1886, †07-12-1911) [Zoon van 1.1.3.1.2.1]
HIEMSTRA, Frans Jacobs (*30-10-1802, †11-10-1859) [Nummer 1.1.3.2]
HIEMSTRA, Frans Ydes (*26-02-1845, †14-07-1846) [Zoon van 1.1.3.1]
HIEMSTRA, Geertje Klazes (*26-10-1846, †22-03-1848) [Dochter van 1.1.3.4]
HIEMSTRA, Geertje Klazes (*03-04-1850, †06-11-1861) [Dochter van 1.1.3.4]
HIEMSTRA, Geertruida (*23-08-1915, †16-07-1992) [Nummer 1.1.3.1.1.1.5]
HIEMSTRA, Geertruida (*16-11-1949) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.5]
HIEMSTRA, Gerben Jacobs (*04-01-1890, †05-07-1907) [Zoon van 1.1.3.6.2]
HIEMSTRA, Gerlof Ydes (*04-10-1890, †02-09-1964) [Nummer 1.1.3.1.2.1.2]
HIEMSTRA, Gerrit Everts (*25-12-1868, †05-02-1902) [Nummer 1.1.3.1.2.2]
HIEMSTRA, Gerrit Ydes (*11-05-1894) [Nummer 1.1.3.1.2.1.3]
HIEMSTRA, Gerritje Yebs (*20-01-1889) [Dochter van 1.1.1.1.3.2]
HIEMSTRA, Grietje Everts (*21-10-1867, †29-08-1879) [Dochter van 1.1.3.1.2]
HIEMSTRA, Grietje Lumes (*06-10-1878) [Nummer 1.1.1.1.5.1.1]
HIEMSTRA, Grietje Pieters (*11-04-1850, †19-06-1911) [Nummer 1.1.3.6.1]
HIEMSTRA, Grietje Pieters (*18-09-1896, †27-10-1972) [Nummer 1.1.1.1.4.1.1]
HIEMSTRA, Grietje Yedes (*06-12-1764, †28-03-1830) [Nummer 1.1.2]
HIEMSTRA, Haye Ydes (*21-07-1897, †29-11-1972) [Nummer 1.1.3.1.2.1.4]
HIEMSTRA, Jacob (*18-03-1903, †22-12-1990) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1]
HIEMSTRA, Jacob (*24-09-1942) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.4]
HIEMSTRA, Jacob (*19-01-1962) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.4.1]
HIEMSTRA, Jacob Ide (*19-09-2001) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.1.4.1]
HIEMSTRA, Jacob Klazes (*28-02-1835, †17-03-1920) [Nummer 1.1.3.4.1]
HIEMSTRA, Jacob Pieters (*19-04-1856, †05-06-1914) [Nummer 1.1.3.6.2]
HIEMSTRA, Jacob Pieters (*04-04-1891, †21-03-1963) [Zoon van 1.1.1.1.4.1]
HIEMSTRA, Jacob Pylgers (*04-10-1886) [Zoon van 1.1.1.1.4.2]
HIEMSTRA, Jacob Ydes (*±1813, †28-07-1871) [Nummer 1.1.1.1.4]
HIEMSTRA, Jacob Ydes (*20-05-1829, †28-10-1904) [Nummer 1.1.3.1.1]
HIEMSTRA, Jacob Yedes (*20-10-1767, †25-09-1842) [Nummer 1.1.3]
HIEMSTRA, Jan (*10-01-1908, †05-09-1985) [Nummer 1.1.3.1.1.1.3]
HIEMSTRA, Jan Lumes (*27-10-1883, †26-03-1884) [Zoon van 1.1.1.1.5.1]
HIEMSTRA, Jan Lumes (*25-04-1891, †27-02-1933) [Nummer 1.1.1.1.5.1.2]
HIEMSTRA, Jan Ydes (*29-04-1816, †06-01-1887) [Nummer 1.1.1.1.5]
HIEMSTRA, Jan Yebs (*03-06-1891) [Zoon van 1.1.1.1.3.2]
HIEMSTRA, Jantje Pieters (*09-06-1852) [Nummer 1.1.1.1.3.1]
HIEMSTRA, Jantje Ydes (*05-07-1822, †19-05-1850) [Nummer 1.1.1.1.6]
HIEMSTRA, Jeanette (*18-07-1956) [Nummer 1.1.3.1.1.1.4.1.1]
HIEMSTRA, Jitske Lumes (*05-12-1885) [Dochter van 1.1.1.1.5.1]
HIEMSTRA, Joey (*17-02-2001) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.1.4.3]
HIEMSTRA, Johanna Elisabeth Maria (*24-12-1965) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.3.1]
HIEMSTRA, Johanna Maria (*23-10-1943) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.3]
HIEMSTRA, Johannes (*26-02-1952) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.6]
HIEMSTRA, Johannes Jacobs (*07-09-1883, †18-12-1951) [Nummer 1.1.3.6.2.2]
HIEMSTRA, Johannes Pieters (*±1917, †24-04-1940) [Zoon van 1.1.3.6.2.1]
HIEMSTRA, Kelly (*09-10-1997) [Dochter van 1.1.3.1.1.1.1.2.2]
HIEMSTRA, Klaas (*01-09-1904, †10-01-1985) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2]
HIEMSTRA, Klaas (*27-10-1947) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.4]
HIEMSTRA, Klaas Everts (*06-10-1870, †27-03-1914) [Nummer 1.1.3.1.2.3]
HIEMSTRA, Klaas Jacob (*04-09-1946, †03-03-1947) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.2]
HIEMSTRA, Klaas Jacobs (*28-12-1806, †07-02-1870) [Nummer 1.1.3.4]
HIEMSTRA, Klaas Jacobs (*16-04-1871) [Nummer 1.1.3.4.1.2]
HIEMSTRA, Klaas Ydes (*12-08-1837) [Nummer 1.1.3.1.4]
HIEMSTRA, Klaasje Klazes (*18-12-1836, †28-02-1902) [Nummer 1.1.3.4.2]
HIEMSTRA, Klaaske Jans (*27-12-1846, †23-03-1848) [Dochter van 1.1.1.1.5]
HIEMSTRA, Klaaske Lumes (*05-01-1889, †24-04-1890) [Dochter van 1.1.1.1.5.1]
HIEMSTRA, Klaaske Lumes (*02-08-1894, †10-05-1986) [Nummer 1.1.1.1.5.1.3]
HIEMSTRA, Klaaske Pieters (*14-02-1855) [Nummer 1.1.1.1.3.3]
HIEMSTRA, Leonard Jacob (*12-01-1939) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.2]
HIEMSTRA, Leonard Jacob (*12-07-1966) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.2.2]
HIEMSTRA, Lorenzo (*29-03-1991) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.1.3.1]
HIEMSTRA, Lume Jans (*28-02-1850, †23-07-1851) [Zoon van 1.1.1.1.5]
HIEMSTRA, Lume Jans (*16-10-1852, †25-06-1916) [Nummer 1.1.1.1.5.1]
HIEMSTRA, Maasje (*±1898) [Nummer 1.1.3.1.2.3.1]
HIEMSTRA, Maria Helena Lucia (*09-02-1965) [Dochter van 1.1.3.1.1.1.1.3]
HIEMSTRA, Marinus (*06-12-1940) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.3]
HIEMSTRA, Meindert Johannes (*12-06-1924, †19-08-1998) [Zoon van 1.1.3.6.2.2]
HIEMSTRA, Merel Janneke Elisabeth (*23-09-1997) [Dochter van 1.1.3.1.1.1.1.4.1]
HIEMSTRA, Minke (*27-11-1911, †20-01-1926) [Dochter van 1.1.3.1.1.1]
HIEMSTRA, Minke Everts (*18-08-1861, †23-10-1869) [Dochter van 1.1.3.1.2]
HIEMSTRA, Miranda Vera Getruida Snezana (*27-05-1974) [Nummer 1.1.3.1.1.1.3.3.1]
HIEMSTRA, Natascha Elisabeth Maria (*13-01-1972) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.3.2]
HIEMSTRA, Neeltje (*?-10-1919, †01-04-1920) [Zoon van 1.1.3.1.1.1]
HIEMSTRA, NN (*09-06-1842) [Zoon van 1.1.1.1.2]
HIEMSTRA, NN (*25-06-1843) [Dochter van 1.1.1.1.2]
HIEMSTRA, NN (*11-05-1866) [Zoon van 1.1.3.4.1]
HIEMSTRA, NN (*09-10-1867) [Zoon van 1.1.3.4.1]
HIEMSTRA, NN (*19-04-1869) [Zoon van 1.1.3.1.1]
HIEMSTRA, NN (*04-04-1877) [Dochter van 1.1.1.1.3.3]
HIEMSTRA, NN (*08-02-1894) [Dochter van 1.1.1.1.4.1]
HIEMSTRA, NN (*26-11-1911) [Zoon van 1.1.3.1.1.1]
HIEMSTRA, NN (*11-07-1919) [Dochter van 1.1.3.6.2.2]
HIEMSTRA, Pamela (*03-10-1975) [Dochter van 1.1.3.1.1.1.2.4]
HIEMSTRA, Pieter Jacobs (*18-03-1819, †23-12-1893) [Nummer 1.1.3.6]
HIEMSTRA, Pieter Jacobs (*28-05-1856, †10-04-1916) [Nummer 1.1.1.1.4.1]
HIEMSTRA, Pieter Jacobs (*25-09-1881) [Nummer 1.1.3.6.2.1]
HIEMSTRA, Pieter Jans (*10-08-1856) [Nummer 1.1.1.1.5.2]
HIEMSTRA, Pieter Ydes (*10-03-1771, †31-07-1826) [Nummer 1.1.4]
HIEMSTRA, Pieter Ydes (*09-05-1810, †20-04-1893) [Nummer 1.1.1.1.3]
HIEMSTRA, Pieter Ydes (*07-07-1896) [Zoon van 1.1.1.1.3.5]
HIEMSTRA, Pieter Yebs (*12-03-1893, †24-05-1912) [Zoon van 1.1.1.1.3.2]
HIEMSTRA, Pietje Hayes (*10-11-1828, †12-11-1903) [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1]
HIEMSTRA, Pietje Ydes (*21-10-1888) [Nummer 1.1.3.1.2.1.1]
HIEMSTRA, Pylger Jacobs (*10-09-1858, †12-05-1935) [Nummer 1.1.1.1.4.2]
HIEMSTRA, Rigtje Pieters (*16-12-1858, †21-02-1922) [Nummer 1.1.1.1.3.4]
HIEMSTRA, Rinske Jacobs (*28-04-1804, †05-04-1881) [Nummer 1.1.3.3]
HIEMSTRA, Rinze Jacobs (*22-10-1874, †26-06-1875) [Zoon van 1.1.3.1.1]
HIEMSTRA, Robin (*16-10-1969) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.4.3]
HIEMSTRA, Ronald (*21-09-1965) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.1.4]
HIEMSTRA, Roxanne (*26-07-1978) [Dochter van 1.1.3.1.1.1.2.4]
HIEMSTRA, Rudolf (*19-10-1949) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.4]
HIEMSTRA, Rymke Jacobs (*10-04-1812, †29-12-1881) [Nummer 1.1.3.5]
HIEMSTRA, Sandra Maria (*25-11-1977) [Nummer 1.1.3.1.1.1.3.3.2]
HIEMSTRA, Sije IJde (*12-06-1951) [Nummer 1.1.3.1.1.1.3.3]
HIEMSTRA, Sophie Dieuwke (*10-05-1994) [Dochter van 1.1.3.1.1.1.1.4.1]
HIEMSTRA, Sybren Klazes (*02-03-1841, †07-10-1932) [Nummer 1.1.3.4.4]
HIEMSTRA, Sytske Pylgers (*01-06-1893) [Nummer 1.1.1.1.4.2.1]
HIEMSTRA, Sytske Wigles (*17-09-1871, †02-01-1919) [Partner van 1.1.3.4.3.1]
HIEMSTRA, Tim (*13-12-1979) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.2.6]
HIEMSTRA, Trijntje Jacobs (*18-05-1885, †17-10-1886) [Dochter van 1.1.3.6.2]
HIEMSTRA, Trijntje Jacobs (*11-09-1887) [Nummer 1.1.3.6.2.3]
HIEMSTRA, Trijntje Klazes (*12-12-1838, †26-02-1917) [Nummer 1.1.3.4.3]
HIEMSTRA, Trijntje Pieters (*24-05-1857, †13-06-1861) [Dochter van 1.1.1.1.3]
HIEMSTRA, Trijntje Ydes (*29-01-1834) [Nummer 1.1.3.1.3]
HIEMSTRA, Wigle Hyltjes (*28-02-1843, †29-10-1908) [Schoonouder van 1.1.3.4.3.1]
HIEMSTRA, Wijke Jacobs (*28-08-1863, †22-08-1930) [Nummer 1.1.3.4.1.1]
HIEMSTRA, Wouter (*11-01-1986) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.2.6]
HIEMSTRA, Wytske Everts (*07-01-1866, †13-11-1882) [Dochter van 1.1.3.1.2]
HIEMSTRA, Wytske Ydes (*17-07-1840, †24-08-1922) [Nummer 1.1.3.1.5]
HIEMSTRA, Yde (*?-12-1906, †22-03-1907) [Zoon van 1.1.3.1.1.1]
HIEMSTRA, Yde (*09-03-1918, †21-05-1919) [Zoon van 1.1.3.1.1.1]
HIEMSTRA, Yde Anthonie (*30-09-1929, †25-04-2001) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.1]
HIEMSTRA, Yde Bokkes (*06-07-1782, †28-07-1848) [Nummer 1.1.1.1]
HIEMSTRA, Yde Everts (*05-08-1863, †26-05-1940) [Nummer 1.1.3.1.2.1]
HIEMSTRA, Yde Jacobs (*24-06-1870, †25-12-1871) [Zoon van 1.1.3.1.1]
HIEMSTRA, Yde Jacobs (*25-02-1873, †20-02-1941) [Nummer 1.1.3.1.1.1]
HIEMSTRA, Yde Jans (*12-06-1848) [Zoon van 1.1.1.1.5]
HIEMSTRA, Yde Klazes (*29-06-1844, †16-04-1922) [Zoon van 1.1.3.4]
HIEMSTRA, Yde Pieters (*04-01-1864) [Nummer 1.1.1.1.3.5]
HIEMSTRA, Yeb Pieters (*16-09-1853, †06-03-1923) [Nummer 1.1.1.1.3.2]
HIEMSTRA, Yede Jacobs (*13-04-1800, †09-08-1862) [Nummer 1.1.3.1]
HIEMSTRA, Yvonne (*02-05-1963) [Nummer 1.1.3.1.1.1.1.4.2]
HIEMSTRA (Dijkstra), Syds Sydzes (*02-04-1817, †14-05-1884) [Nummer 1.1.1.2.3]
HIEMSTRA (Seinstra), Antje (*19-03-1942) [Nummer 1.1.3.1.1.1.3.1]
Hoekstra, Klaaske [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.2] [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.3]
Hogeboom, Antje Pieters [Schoonouder van 1.1.1.1.4]
Hogerhuis, Gryttje Lumes (*09-07-1816, †26-08-1874) [Partner van 1.1.1.1.5]
Hogerhuis, Jetske [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1.3]
Hogerhuis, Liume Wiebrens (*27-11-1789, †31-01-1835) [Schoonouder van 1.1.1.1.5]
Hoogland, Biense Pieters [Schoonouder van 1.1.3.2]
Hoogland, Ytje Bienses (*±1805, †20-04-1882) [Partner van 1.1.3.2]
Hopman, Hendrikus [Zoon van 1.1.3.1.1.1.1.5]
Hopman, Jochem [Zoon van 1.1.3.1.1.1.1.5]
Hopman, Jochem [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.5]
Hopman, Willy [Zoon van 1.1.3.1.1.1.1.5]
Hoppinga, Trijntje Siemens (*±1810, †08-12-1870) [Partner van 1.1.1.2.4]
Horvatic, Snezana (*25-05-1953) [Partner van 1.1.3.1.1.1.3.3]
Hulstra, Aaltje Arjens (*13-10-1815, †19-01-1902) [Partner van 1.1.1.1.2]
Hulstra, Arjen Johannes [Schoonouder van 1.1.1.1.2]
Jager, Bottje [Schoonouder van 1.1.3.6.2.3] [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1.2]
Jager de, Hendrik (*18-05-1948) [Nummer 1.1.1.1.6.1.1.1.1]
Jager de, Jurjen (*07-08-1922) [Partner van 1.1.1.1.6.1.1.1]
Jager de, Jurryt-Jaap (*16-06-1980) [Zoon van 1.1.1.1.6.1.1.1.1]
Jagt van der, Maria (*30-08-1872, †22-07-1935) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.1] [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.4]
Janssen, Chantal Miranda (*05-02-1978) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.2.1]
Janssen, Marcus Mattheus (*28-03-1947) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.2.1]
Jellema, Hette Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.3.2]
Jellema, Tiettje Hettes (*18-06-1853, †25-06-1931) [Partner van 1.1.1.1.3.2]
Jepkema, Yttje Pieters [Schoonouder van 1.1.1.1.3.2]
Jepma, Evert Klazes [Schoonouder van 1.1.3.1]
Jepma, Wytske Everts (*30-04-1800, †22-01-1865) [Partner van 1.1.3.1]
Jong de, Adriaantje [Schoonouder van 1.1.3.4.1.1.3]
Jong de, Klaaske Jacobs (*15-05-1821, †05-01-1911) [Schoonouder van 1.1.3.6.1]
Jong de, Sytske Berends [Schoonouder van 1.1.3.5.1]
Jongsma, Ytje Klazes [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.1]
Jouwersma, Bote Egberts (*03-04-1883) [Partner van 1.1.3.1.2.1.1]
Jouwersma, Egbert Gooitzens [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1.1]
Keijzer, Jose [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.2.2]
Kempenaar, Grietje Keimpes [Schoonouder van 1.1.1.1.5]
Keuning, Klaaske Jouws [Schoonouder van 1.1.3.4]
Klokgieter, Hans [Partner van 1.1.3.1.1.1.3.1.1]
Kloosterman, Roelof Sjoerds [Schoonouder van 1.1.1.1.4.2]
Kloosterman, Teetske Roelofs (*10-01-1865, †06-06-1941) [Partner van 1.1.1.1.4.2]
Kloostra, Klaas Pieters (*±1759, †22-11-1831) [Partner van 1.1.2]
Kloostra, Pieter Klazes (*01-12-1808, †06-11-1869) [Nummer 1.1.2.1]
Kloostra, Rienk Pieters (*01-02-1841, †31-01-1904) [Nummer 1.1.2.1.1]
Koehoorn, Cornelia (*04-10-1953) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.6]
Kok, Antje (*06-10-1888, †22-02-1971) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2]
Koopmans, Grietje [Schoonouder van 1.1.1.1.4.1.1]
Koopmans, Grietje Pieters [Schoonouder van 1.1.3.6]
Koopmans, Klaas Martens [Schoonouder van 1.1.3.6]
Koopmans, Pietertje Klazes (*29-06-1822, †06-02-1908) [Partner van 1.1.3.6]
Koopmans, Pylger Franses [Schoonouder van 1.1.1.1.4]
Koopmans, Suster Pylgers (*16-08-1829, †14-02-1864) [Partner van 1.1.1.1.4]
Kramer, Hendrikje Lammerts (*07-03-1861, †10-01-1936) [Partner van 1.1.3.3.2.1]
Kramer, Lammert Martens [Schoonouder van 1.1.3.3.2.1]
Krot, Ybeltje (*±1808, †12-11-1882) [Schoonouder van 1.1.3.1.3]
Kuik, Bauke Jacobs (*27-05-1837) [Partner van 1.1.3.4.2]
Kuik, Jacob Baukes [Schoonouder van 1.1.3.4.2]
Kuperus, Antje (*12-11-1885) [Dochter van 1.1.3.3.1.2]
Kuperus, Foppe (*27-05-1896, †02-08-1896) [Zoon van 1.1.3.3.1.2]
Kuperus, Gabe [Partner van 1.1.3.3.1.2]
Kuperus, Geertje (*17-01-1888) [Dochter van 1.1.3.3.1.2]
Kuperus, Grietje (*12-03-1890) [Dochter van 1.1.3.3.1.2]
Kuperus, Izaak (*14-09-1880) [Zoon van 1.1.3.3.1.2]
Kuperus, Pieter (*22-11-1883) [Zoon van 1.1.3.3.1.2]
Kuperus, Sybren (*12-04-1892, †12-10-1893) [Zoon van 1.1.3.3.1.2]
Kuperus, Sybren (*02-08-1894) [Zoon van 1.1.3.3.1.2]
Kuperus, Trijntje (*20-10-1881) [Dochter van 1.1.3.3.1.2]
Kusters, Helena Maria [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.1]
Kuur van der, Antje Hendriks (*11-10-1843, †08-11-1927) [Partner van 1.1.3.1.4]
Kuur van der, Hendrik Sjoerds [Schoonouder van 1.1.3.1.4]
Ladiges, Barend (*21-05-1916) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.3]
Ladiges, Esther (*28-02-1967) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.3.2]
Ladiges, René Richard (*23-11-1944) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.3]
Ladiges (Hiemstra), Nick (*02-12-1963) [Nummer 1.1.3.1.1.1.2.3.1]
Lautenbach, Gerritje Jacobs (*18-03-1882, †28-01-1904) [Dochter van 1.1.1.1.3.3]
Lautenbach, Jacob Jacobus (*17-01-1848, †09-04-1926) [Partner van 1.1.1.1.3.3]
Lautenbach, Jacobus Jacobs (*25-09-1883) [Zoon van 1.1.1.1.3.3]
Lautenbach, Jacobus Sybrens [Schoonouder van 1.1.1.1.3.3]
Lautenbach, Pieter Jacobs (*06-07-1887) [Zoon van 1.1.1.1.3.3]
Lautenbach, Saakje Jacobs (*23-08-1885) [Dochter van 1.1.1.1.3.3]
Lautenbach, Sybren Jacobs (*22-04-1890) [Zoon van 1.1.1.1.3.3]
Lautenbach, Yeb Jacobs (*27-08-1892) [Zoon van 1.1.1.1.3.3]
Leegwater, Antonius Simon [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.5.2]
Leegwater, Gabriëlle Renske (*22-10-1974) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.5.2]
Leistra, Trijntje Freerks [Schoonouder van 1.1.1.1.3.4]
Ley van der, Dieuwkje Jans [Schoonouder van 1.1.3.4.1]
Leyenaar, Geertje Pieter (*27-06-1877, †10-08-1912) [Partner van 1.1.1.1.6.1.1]
Loon van, Antje Eeltjes [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2] [Schoonouder van 1.1.3.4.1.1]
Ludinga, Akke Hoites (*15-10-1825, †14-01-1875) [Partner van 1.1.1.2.3]
Ludinga, Hoite Tjitzes [Schoonouder van 1.1.1.2.3]
Meer van der, Adriaantje Gerrijts (*10-11-1826, †01-12-1893) [Partner van 1.1.3.1.2]
Meer van der, Baukjen Oenes [Schoonouder van 1.1.3.1.1]
Meer van der, Gerrijt Jans [Schoonouder van 1.1.3.1.2]
Meersma, Baukje Aukes [Schoonouder van 1.1.1.2.1.1]
Mendala, Elzbiëta (*12-05-1954) [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.2]
Miedema, Jannigje (*25-08-1886, †11-05-1964) [Partner van 1.1.1.1.6.1.1]
Miedema, Johannes (*19-05-1854, †03-03-1923) [Schoonouder van 1.1.1.1.6.1.1]
Mollema, Maaike Cornelis [Schoonouder van 1.1.1.2.2]
Mulder, Wilhelmina (*15-06-1924) [Partner van 1.1.3.1.1.1.4]
Muller, Anouk Dionne (*04-04-1971) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.5.1]
Muller, Bart Karel (*05-11-1942) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.5.1]
Müller, Johanna Christina (*30-05-1971) [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.2.2]
Nauta, Lucas Rinzes [Schoonouder van 1.1.3.3.6]
Nauta, Sape Lucas (*±1845) [Partner van 1.1.3.3.6]
Nijdam, Aafke Ruurds [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1]
Osinga, Janke Bokkes [Schoonouder van 1.1.1.1.2]
Paartman, Christina Maria (*25-05-1880, †15-07-1976) [Partner van 1.1.3.1.1.1]
Paartman, Klaas (*28-08-1838) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1]
Peters, Dirk Maria (*13-01-1961) [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.2.1]
Peters, Tom (*09-03-1992) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.1.2.1]
Ploeg van der, Saskia [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.4.1]
Poelstra, Frans Willems [Schoonouder van 1.1.3]
Poelstra, Jan Rinderts (*19-06-1841) [Zoon van 1.1.1.2.2]
Poelstra, Jantje Willems (*06-12-1810, †19-08-1880) [Nummer 1.1.1.2.1]
Poelstra, Rindert Willems (*±1749, †11-12-1822) [Schoonouder van 1.1.1.2]
Poelstra, Rindert Willems (*12-09-1808, †<1812) [Zoon van 1.1.1.2]
Poelstra, Rindert Willems (*08-02-1812, †16-04-1854) [Nummer 1.1.1.2.2]
Poelstra, Trijntje Franzes (*28-08-1778, †13-02-1842) [Partner van 1.1.3]
Poelstra, Willem Rinderts (*12-01-1783, †16-05-1814) [Partner van 1.1.1.2]
Pol van der, Grietje Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.4.1]
Porte, Dieuwke Sakes [Schoonouder van 1.1.3.1.4]
Postma, Pietje Pieters [Schoonouder van 1.1.1.1.1]
Postma, Wypkje Jeltes [Schoonouder van 1.1.3.4.4]
Prosje, Trijntje [Schoonouder van 1.1.3.3.2.3]
Raad de, Petrus [Schoonouder van 1.1.1.1.3.1.1]
Raad de, Wilhelmina (*±1886) [Partner van 1.1.1.1.3.1.1]
Radsma, Jarig (*±1867) [Partner van 1.1.3.3.2.2]
Radsma, Loepke [Schoonouder van 1.1.3.3.2.2]
Reitsma, Michiel Reins [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1]
Reitsma, Tettje Michiels (*15-01-1858, †11-09-1925) [Partner van 1.1.3.1.2.1]
Riemersma, Sytske Tjipkes [Schoonouder van 1.1.1.1.4.2]
Riemersma, Trijntje Riemers [Schoonouder van 1.1.3.3.2]
Ringia, Antje Meinderts (*31-07-1892, †21-10-1942) [Nummer 1.1.3.4.1.1.3]
Ringia, Dieuwke Meinderts (*06-09-1902) [Nummer 1.1.3.4.1.1.4]
Ringia, Grietje Meintes (*12-07-1854, †25-05-1933) [Partner van 1.1.1.1.5.2]
Ringia, Meindert Meintes (*12-06-1859, †26-06-1927) [Partner van 1.1.3.4.1.1]
Ringia, Meinte Meinderts [Schoonouder van 1.1.1.1.5.2] [Schoonouder van 1.1.3.4.1.1]
Ringia, Meinte Meinderts (*19-03-1886, †15-12-1886) [Zoon van 1.1.3.4.1.1]
Ringia, Rinske Meinderts (*17-03-1887, †27-12-1887) [Dochter van 1.1.3.4.1.1]
Ringia, Rinske Meinderts (*08-12-1888, †08-10-1974) [Nummer 1.1.3.4.1.1.1]
Ringia, Tetje Meinderts (*26-01-1890) [Nummer 1.1.3.4.1.1.2]
Ringia, Trijntje (*04-01-1864, †07-05-1954) [Schoonouder van 1.1.3.4.1.1.2]
Ronda, Aldert Jacobs (*04-06-1836, †07-05-1923) [Partner van 1.1.3.4.3]
Ronda, Froukje Alderts (*27-02-1878, †11-06-1879) [Dochter van 1.1.3.4.3]
Ronda, Jacob Alderts (*25-12-1874, †01-07-1937) [Zoon van 1.1.3.4.3]
Ronda, Jacob Franzes [Schoonouder van 1.1.3.4.3]
Ronda, Wijke Alderts (*01-09-1873, †14-07-1933) [Dochter van 1.1.3.4.3]
Ruardia, Dieuwke Lieuwes (*16-01-1880) [Partner van 1.1.3.1.5.2]
Ruardia, Lieuwe [Schoonouder van 1.1.3.1.5.2]
Sanders, Johanna Henrica Josephina Maria (*09-04-1967) [Nummer 1.1.3.1.1.1.3.1.1]
Sanders, Johannes Gerardus Antonius (*02-07-1962) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.3.1]
Sanders, Johannes Martinus Antonius (*27-03-1937) [Partner van 1.1.3.1.1.1.3.1]
Sanders, Josephus Henricus Johannes (*01-02-1969) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.3.1]
Sanders, Martinus Petrus Wilhelmus (*01-02-1969) [Zoon van 1.1.3.1.1.1.3.1]
Sanders, Wilhelmina Gertruda Henriëtte Maria (*10-05-1964) [Dochter van 1.1.3.1.1.1.3.1]
Schieveen van, Josina Geertruida Catharina [Schoonouder van 1.1.3.1.2.3]
Schiphof, Minne Reins [Schoonouder van 1.1.3.4.4]
Schiphof, Tjitske Minnes (*28-05-1837, †14-03-1915) [Partner van 1.1.3.4.4]
Scholten, Wilhelmina (*17-07-1936, †01-12-2006) [Partner van 1.1.3.1.1.1.4.1]
Schotanus, Dieuwke [Schoonouder van 1.1.3.6.1.2]
Schuit van der, Freerk Klazes [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1.1]
Schuit van der, Sybrand Freerks (*25-09-1874) [Partner van 1.1.1.1.5.1.1]
Seinstra, Geesje (*04-06-1911, †11-03-1999) [Partner van 1.1.3.1.1.1.3]
Seinstra, Sije Jans (*23-11-1884) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.3]
Siderius, Klaaske Dirks [Schoonouder van 1.1.3.3.1.1]
Siffenga, Gerritje Yebs (*19-10-1825, †08-08-1870) [Partner van 1.1.1.1.3]
Siffenga, Yeb Klazes [Schoonouder van 1.1.1.1.3]
Sijtsma, Jaantje (*1927) [Dochter van 1.1.3.4.1.1.3]
Sijtsma, Jan (*1923) [Zoon van 1.1.3.4.1.1.3]
Sijtsma, Wijke [Dochter van 1.1.3.4.1.1.3]
Slooten, Grietje Gosses [Schoonouder van 1.1.3.3.6]
Smits, Antje Ales [Schoonouder van 1.1.1.1.1.4]
Stambergen, Feddrik Hendriks (*±1806, †21-01-1846) [Schoonouder van 1.1.3.4.1]
Stambergen, Rinske Feddriks (*20-07-1834, †30-04-1906) [Partner van 1.1.3.4.1]
Stapensea, Tjitske Minnes (*11-04-1841) [Partner van 1.1.3.3.3]
Stapensia, Minne Klazes (*04-11-1816, †04-03-1847) [Schoonouder van 1.1.3.3.3]
Stapert, Gretske [Schoonouder van 1.1.3.1.5.2]
Steenstra, Hiltje Klazes (*16-08-1828, †02-02-1914) [Partner van 1.1.3.1.2]
Steenstra, Klaas Riemers [Schoonouder van 1.1.3.1.2]
Stellingwerf, Jacob Pieters (*06-02-1853, †29-10-1927) [Nummer 1.1.3.5.1]
Stellingwerf, Pieter Rientzes (*08-01-1817, †14-03-1881) [Partner van 1.1.3.5]
Stellingwerf, Rients Pieters (*±1789, †03-03-1846) [Schoonouder van 1.1.3.5]
Storm, Tietje Rinzes (*08-02-1841, †03-05-1876) [Schoonouder van 1.1.1.1.3.5]
Struving, WJ [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.5]
Swager, Klaske Jans (*±1786, †27-10-1823) [Schoonouder van 1.1.1.1.5]
Swart, Jitske Louws (*±1791) [Schoonouder van 1.1.3.5]
Sybesma, Klaaske Jans (*27-10-1807, †<1848) [Schoonouder van 1.1.1.1.6.1]
Sytsma, Jan [Schoonouder van 1.1.3.4.1.1.3]
Sytsma, Job Jans (*13-12-1888) [Partner van 1.1.3.4.1.1.3]
Tanja, Trijntje Kornelis (*09-02-1817, †27-10-1841) [Schoonouder van 1.1.3.3.3]
Terluin, Pietertje Sjerps (*30-03-1845) [Schoonouder van 1.1.3.1.2.2]
Terpstra, Gosse Tjeerds [Schoonouder van 1.1.3.6.1.1]
Terpstra, Jan Gosses (*06-11-1880) [Partner van 1.1.3.6.1.1]
Terpstra, Klaaske Gerrits [Schoonouder van 1.1.1.1.3]
Theeuwis, Elly [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.4]
Theeuwis, Jacobus A [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.4]
Tjaarda, Evertje Jans (*17-09-1873) [Nummer 1.1.3.1.5.1]
Tjaarda, Jan Tjeerds (*02-03-1845, †18-12-1925) [Partner van 1.1.3.1.5]
Tjaarda, NN (*16-04-1872) [Dochter van 1.1.3.1.5]
Tjaarda, Tjeerd Jans (*02-11-1875) [Nummer 1.1.3.1.5.2]
Tolsma, Sjoerdtje Jans (*21-03-1861, †22-10-1904) [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1.4]
Troost, Frans [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.2.2]
Troost, Nathalie Simone Monique (*09-02-1970) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.2.2]
Tuininga, Wytske Wybes [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1]
Tuinman, Andries [Partner van 1.1.3.4.1.1.4]
Tuinman, NN (*03-03-1928) [Zoon van 1.1.3.4.1.1.4]
Veen van der, Freerk Rienks (*23-01-1857, †11-01-1930) [Partner van 1.1.1.1.3.4]
Veen van der, Gabe Hillebrands (*10-01-1827, †30-04-1887) [Schoonouder van 1.1.1.1.3.5]
Veen van der, Gerritje Freerks (*22-07-1882, †15-02-1887) [Dochter van 1.1.1.1.3.4]
Veen van der, Gerritje Freerks (*28-07-1887, †28-03-1916) [Dochter van 1.1.1.1.3.4]
Veen van der, Jan Freerks (*20-03-1894) [Zoon van 1.1.1.1.3.4]
Veen van der, Pieter Freerks (*01-03-1890) [Zoon van 1.1.1.1.3.4]
Veen van der, Rienk Freerks (*25-10-1883) [Zoon van 1.1.1.1.3.4]
Veen van der, Rienk Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.3.4]
Veen van der, Trijntje Freerks (*02-04-1885) [Dochter van 1.1.1.1.3.4]
Veen van der, Trijntje Gabes (*15-10-1866) [Partner van 1.1.1.1.3.5]
Veer van der, Mathilda Wilma (*05-04-1950) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.2.2.1]
Veer van der, Ymkje Oebeles [Schoonouder van 1.1.3.4.3]
Veerman, Heerke Sjoerds [Schoonouder van 1.1.3.3.1]
Veerman, Trijntje Heerkes (*03-07-1826, †12-04-1886) [Partner van 1.1.3.3.1]
Venmans, Frank [Partner van 1.1.3.1.1.1.3.3.2]
Vonk, Jacob Klazes (*09-06-1900) [Zoon van 1.1.3.4.1.3]
Vonk, Klaas Pieters (*24-01-1872) [Partner van 1.1.3.4.1.3]
Vonk, Pieter Klazes [Schoonouder van 1.1.3.4.1.3]
Vos, Hermanus (*07-02-1951) [Partner van 1.1.3.1.1.1.5.1]
Vries de, Antje Bokkes (*23-08-1850, †07-10-1871) [Zoon van 1.1.1.2.4]
Vries de, Antje Taekes (*09-12-1825, †12-12-1825) [Dochter van 1.1.1.2]
Vries de, Bokke Taekes (*28-03-1819, †<1870) [Nummer 1.1.1.2.4]
Vries de, Foppe Pieters (*08-04-1803, †16-02-1884) [Partner van 1.1.3.3]
Vries de, Frans Foppes (*25-11-1832, †27-05-1920) [Nummer 1.1.3.3.3]
Vries de, Gerryt Foppes (*12-05-1838, †02-09-1877) [Nummer 1.1.3.3.5]
Vries de, Grietje Foppes (*06-05-1830, †01-02-1900) [Nummer 1.1.3.3.2]
Vries de, Heerke Pieters (*18-09-1852, †19-11-1920) [Nummer 1.1.3.3.1.1]
Vries de, Hendrik Taekes (*15-06-1822, †22-08-1822) [Zoon van 1.1.1.2]
Vries de, Hendrik Taekes (*22-10-1823) [Zoon van 1.1.1.2]
Vries de, Jacob Foppes (*23-07-1828, †01-02-1846) [Zoon van 1.1.3.3]
Vries de, Klaaske (*03-06-1888) [Dochter van 1.1.3.3.1.1]
Vries de, Kornelis Taekes (*31-01-1821, †19-04-1862) [Zoon van 1.1.1.2]
Vries de, Minne Franzes (*26-10-1868) [Zoon van 1.1.3.3.3]
Vries de, Minne Franzes (*21-01-1872) [Zoon van 1.1.3.3.3]
Vries de, Neeltje [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1]
Vries de, Pieter Foppes (*04-05-1826, †05-07-1893) [Nummer 1.1.3.3.1]
Vries de, Pietje (*23-01-1894) [Dochter van 1.1.3.3.1.1]
Vries de, Pyter Pyters [Schoonouder van 1.1.3.3]
Vries de, Rinske Foppes (*25-02-1841, †29-01-1846) [Dochter van 1.1.3.3]
Vries de, Rinske Foppes (*25-02-1846, †24-03-1931) [Nummer 1.1.3.3.6]
Vries de, Rinske Pieters (*08-01-1856, †06-12-1936) [Nummer 1.1.3.3.1.2]
Vries de, Thaeaeke Kornelis (*21-01-1786, †13-04-1845) [Partner van 1.1.1.2]
Vries de, Trijntje (*13-12-1889) [Dochter van 1.1.3.3.1.1]
Vries de, Trijntje Foppes (*24-12-1835, †12-01-1868) [Nummer 1.1.3.3.4]
Vries de, Trijntje Pieters (*1783, †12-03-1841) [Partner van 1.1.1.1]
Wagen van der, Ybeltje Rommerts (*17-04-1842, †25-02-1909) [Schoonouder van 1.1.3.1.5.1]
Wal de, Jan Rinzes (*±1801, †13-03-1855) [Schoonouder van 1.1.3.1.3]
Wal de, Jan Rinzes (*28-12-1858, †09-03-1862) [Zoon van 1.1.3.1.3]
Wal de, Rinze Jans (*01-06-1832, †12-07-1865) [Partner van 1.1.3.1.3]
Wal de, Wytske Rinzes (*15-08-1861, †26-03-1922) [Nummer 1.1.3.1.3.1]
Wal de, Ybeltje Rinzes (*24-12-1863, †18-05-1878) [Dochter van 1.1.3.1.3]
Wals, Klaas (*02-08-1950) [Partner van 1.1.3.1.1.1.2.3]
Wassenaar, Arjen Arjens [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1]
Wassenaar, Arjen Arjens (*28-02-1829) [Partner van 1.1.1.1.1.1]
Weide van der, Douwe Klazes (*03-07-1883) [Zoon van 1.1.1.1.3.1]
Weide van der, Gerrit Klazes (*24-03-1882) [Zoon van 1.1.1.1.3.1]
Weide van der, Gerritje Klazes (*07-08-1875) [Dochter van 1.1.1.1.3.1]
Weide van der, Gerritje Klazes (*28-05-1879) [Dochter van 1.1.1.1.3.1]
Weide van der, Gerritje Klazes (*21-12-1885) [Dochter van 1.1.1.1.3.1]
Weide van der, Jan Dirk Klazes (*27-05-1880) [Nummer 1.1.1.1.3.1.1]
Weide van der, Jan Dirks [Schoonouder van 1.1.1.1.3.1]
Weide van der, Klaas Jans (*21-11-1848) [Partner van 1.1.1.1.3.1]
Weide van der, Marijke Klazes (*08-08-1874) [Dochter van 1.1.1.1.3.1]
Weide van der, Pieter Klazes (*07-08-1877) [Zoon van 1.1.1.1.3.1]
Weit van der, Anne Jans [Schoonouder van 1.1.3.5.1]
Weit van der, Sjoerdtje Annes (*24-07-1853) [Partner van 1.1.3.5.1]
Westra, Akke Edzes (*30-01-1873) [Dochter van 1.1.1.1.6.1]
Westra, Edze Eelkes (*19-12-1789, †28-12-1852) [Schoonouder van 1.1.1.1.6]
Westra, Edze Eelkes (*18-02-1850, †10-08-1929) [Nummer 1.1.1.1.6.1]
Westra, Eelke Edzes (*26-12-1823, †06-10-1888) [Partner van 1.1.1.1.6]
Westra, Eelke Edzes (*26-07-1876, †01-08-1954) [Nummer 1.1.1.1.6.1.1]
Westra, Gerlof Hanzes (*30-08-1824, †03-12-1893) [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1]
Westra, Jantje (*01-05-1924, †16-04-1999) [Nummer 1.1.1.1.6.1.1.1]
Westra, Jantje Edzes (*02-02-1879, †18-11-1918) [Dochter van 1.1.1.1.6.1]
Westra, Taekeltje Gerlofs (*28-11-1865, †21-01-1905) [Partner van 1.1.3.1.2.1]
Wey van der, Trijntje Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.1.2]
Wienbelt, Jannes (*22-11-1888) [Partner van 1.1.1.1.4.2.1]
Wienbelt, Theo Piet [Zoon van 1.1.1.1.4.2.1]
Wienbelt, Willem [Schoonouder van 1.1.1.1.4.2.1]
Wijk van der, Bieke Koenes (*03-07-1847, †10-07-1927) [Schoonouder van 1.1.3.4.3.1]
Wijk van, Wilhelmina [Schoonouder van 1.1.1.1.3.1.1]
Wijkstra, Antje (*14-01-1889, †22-09-1931) [Schoonouder van 1.1.3.1.1.1.3]
Wijma, Dieuwke Jouws (*02-06-1873) [Partner van 1.1.3.4.1.2]
Wijma, Jouw Abrahams [Schoonouder van 1.1.3.4.1.2]
Wijma, Wintje Jans [Schoonouder van 1.1.3.4.1.2]
Wouda, Alle Oenes [Schoonouder van 1.1.1.1.5]
Wouda, Janke Alles (*16-08-1845, †08-02-1890) [Partner van 1.1.1.1.5]
Woude van der, Gerritje [Schoonouder van 1.1.3.6.2.1]
Wybenga, Sjoerd Jans [Schoonouder van 1.1.1.1.5.1]
Wybenga, Trijntje Sjoerds (*23-11-1854, †22-02-1931) [Partner van 1.1.1.1.5.1]
Zaagemans, Lena [Partner van 1.1.1.1.6.1.1.1.1]
Zandstra, Jantje (*20-07-1943) [Partner van 1.1.3.1.1.1.1.4]
Zijlstra, Minke Rinzes (*31-05-1834, †13-04-1885) [Partner van 1.1.3.1.1]
Zijlstra, Rinze Bouwes [Schoonouder van 1.1.3.1.1]
Zwager, Antje Dirks (*17-08-1830) [Schoonouder van 1.1.3.1.3.1]
Zwager, Feye Jans (*25-09-1861, †13-08-1953) [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1.4]
Zwager, Tietje Feyes (*28-05-1896, †09-06-1972) [Partner van 1.1.3.1.2.1.4]
Zwol van, Hendrikje Jans [Schoonouder van 1.1.3.1.2.1.1]

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.4.1 op 23-01-2007 17:49